Javna nabava

  PREGLED JAVNE NABAVE PO GODINAMA

   

  2022.  

  Plan nabave   otvori!

  I. Izmjene i dopune Plana nabave

  otvori!

  Registar ugovora otvori! II. Izmjene i dopune Plana nabave otvori! III. Izmjene i dopune Plana nabave otvori! IV. izmjene i dopune Plana nabave otvori!
  2021. Plan nabave  otvori! I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu    otvori! II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu                  otvori! III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu       otvori! IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu       otvori! Izmjene i dopune PN       V.  VI.  VII. Registar ugovora   2021.  otvori!
  2020. Plan nabave

  otvori!

  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

  otvori!

  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

  otvori!

  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

  otvori!

  IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

  otvori!

  Izmjene i dopune PN

   

  V.VI

   

  Registar ugovora 2020.

  otvori!

  2019. Plan nabave

  otvori!

  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

  otvori!

  II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

  otvori!

  III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 1/2

  otvori!

  III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu 2/2

  otvori!

  Izmjene i dopune PN

  IV. V.   VI.  VII.

  VIII. IX. 

  Registar ugovora 2019.

  otvori!

  2018. Plan nabave

  otvori!

  I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

  otvori!

  II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

  otvori!

  III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

  otvori!

  IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

  otvori!

  V. Izmjene i dopune Plana nabave  za 2018. godinu

  otvori!

  Registar ugovora 2018.

  otvori!

  2017. Plan nabave

  otvori!

   I. Izmjene i dopune Plana nabave

  otvori!

   II. Izmjene i dopune Plana nabave  1/2

  otvori!

   II. izmjene i dopune Plana nabave 2/2

  otvori!

  Odabir konces. na novom ZCT

  Eol – ZCT konces.

  TOR – ZCT konces.

  Izmjene i dopune

  III, IV, V

  Registar ugovora 2017.

  otvori!

  2016.  Registar ugovora 2016.

  otvori!

  Plan nabave investicije otvori! I. Izmjene i dopune

  otvori! 

  II. izmjene i dopune otvori! III. Izmjene i dopune otvori! Registar ugovora 2016. otvori!
  2015.  Registar ugovora 2015

  otvori!

  Plan nabave 2015.

  otvori!

  Plan nabave investicije otvori! I. Izmjene i dopune otvori!  I. Izmjene i dopune obaveza otvori! II. izmjene i dopune otvori!  Registar ugovora 2015. otvori! 

   

  JAVNA NABAVA

  Na nabavu roba, usluga i radova primjenjuju su odredbe iz:

  • Zakona o javnoj nabavi NN 120/16
  • Pravilnika Lučke uprave Rijeka o provedbi postupaka javne nabave otvori!

   

  SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM STRANAMA

  Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) javni naručitelj Lučka uprava Rijeka obvezna je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave radova (male i velike vrijednosti), odnosno,  postupka javne nabave robe ili usluga velike vrijednosti, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 (pet) dana.

  PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

  Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi i prijedloga doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najpovoljnije ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.Nakon svakog provedenog savjetovanja Lučka uprava Rijeka razmatra sve primjedbe, prijedloge i mišljenja zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

  PREGLED SAVJETOVANJA

  • Tehnička pomoć u dizajnu i implementaciji „Port Community System“  pročitajte više!
  • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“ – pročitajte više! 
  • Sanacija – vraćanje u prvobitno stanje nosača stupnja oštećenja „C+“ na obalnoj konstrukciji terminala za rasuti teret Podbok u Bakru – pročitajte više!
  • Izvođenje radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u Luci Rijeka – Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“ – pročitajte više!
  • Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)” – pročitajte više!

   

  ZELENA JAVNA NABAVA

  • Vlada Republike Hrvatske je na 244. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine
  • Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine ovdje!
  • Priopćenje za javnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode može se pročitati ovdje!

  POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE LUČKA UPRAVA RIJEKA U SUKOBU INTERESA

  Javni naručitelj Lučka uprava Rijeka sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 2., točka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • INCON d.o.o., Zagrebačka 18, 51000 Rijeka
  • ADRIA P.A. d.o.o. za trgovinu i održavanje vozila te pružanje usluga, Mihačeva draga 7, 51000 Rijeka