Javna nabava

PREGLED JAVNE NABAVE PO GODINAMA

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

Plan nabave otvori! Plan nabave otvori! Plan nabave otvori! Plan nabave troškovi otvori! Plan nabave troškovi otvori! Plan nabave troškovi otvori! Plan nabave troškovi otvori! Registar ugovora otvori!
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu otvori! Rebalans I. Plana nabave otvori! Rebalans I. Plana nabave otvori! Plan nabave investicije otvori! Plan nabave investicije otvori! Plan nabave  investicije otvori! Plan nabave investicije otvori!
Registar ugovora otvori! Rebalans II. Plana nabave  otvori! Rebalans II. Plana nabave  otvori! Registar ugovora otvori! Registar ugovora  otvori! Rebalans I. Plana nabave investicije  otvori! Rebalans I i II Plana nabave troškovi otvori!
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu otvori! Registar ugovora i OS otvori! Odabir koncesionara na novom ZCT

Eol – ZCT konces. otvori!

Rebalans I. Plana nabave  otvori! Rebalans I. Plana nabave investicije otvori! Rebalans II. Plana nabave troškovi otvori! Rebalans  I i II Plana nabave investicije otvori!
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. 1/2 otvori! Rebalans III.  Plana nabave otvori! TOR – ZCT konces. otvori! Rebalans II. Plana nabave otvori! Rebalans II. Plana nabave troškovi otvori! Rebalans II. Plana nabave investicije  otvori! Rebalans III Plana nabave 2013 troškovi  otvori!
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. 2/2 otvori! Rebalans IV.  Plana nabave  otvori! Rebalans III. Plana nabave otvori! Rebalans III. Plana nabave  otvori! Rebalans II. Plana nabave  investicije otvori! Rebalans III. Plana nabave troškovi otvori! Rebalans III Plana nabave investicije otvori!
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. otvori! Rebalans V. Plana nabave otvori! Rebalans IV. Plana nabave otvori! Registar ugovora (2)  otvori! Registar ugovora (2)  otvori! Rebalans III. Plana nabave investicije  otvori! Registar ugovora (1)   otvori!
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. otvori! Registar ugovora otvori! Rebalans V. Plana nabave otvori! Rebalans IV. Plana nabave troškovi otvori!

Rebalans IV. Plana nabave investicije otvori!

Registar ugovora (2)  otvori!
Registar ugovora otvori! Registar ugovora (1) otvori!

Registar ugovora (2) otvori!

 

 

 

JAVNA NABAVA

Na nabavu roba, usluga i radova primjenjuju su odredbe iz:

 • Zakona o javnoj nabavi NN 120/16
 • Pravilnika Lučke uprave Rijeka o provedbi postupaka javne nabave otvori!

 

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM STRANAMA

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) javni naručitelj Lučka uprava Rijeka obvezna je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave radova (male i velike vrijednosti), odnosno,  postupka javne nabave robe ili usluga velike vrijednosti, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 (pet) dana.

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

 • opis predmeta nabave,
 • tehničke specifikacije,
 • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
 • kriterije za odabir ponude i
 • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi i prijedloga doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najpovoljnije ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.Nakon svakog provedenog savjetovanja Lučka uprava Rijeka razmatra sve primjedbe, prijedloge i mišljenja zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

PREGLED SAVJETOVANJA

 • Tehnička pomoć u dizajnu i implementaciji „Port Community System“  pročitajte više!
 • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“ – pročitajte više!
 • Sanacija – vraćanje u prvobitno stanje nosača stupnja oštećenja „C+“ na obalnoj konstrukciji terminala za rasuti teret Podbok u Bakru – pročitajte više!
 • Izvođenje radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u Luci Rijeka – Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“ – pročitajte više!
 • Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)” – pročitajte više!

 

ZELENA JAVNA NABAVA

 • Vlada Republike Hrvatske je na 244. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine
 • Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine ovdje!
 • Priopćenje za javnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode može se pročitati ovdje!

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE LUČKA UPRAVA RIJEKA U SUKOBU INTERESA

 • Popis gospodarskih subjekata 2018.  otvori!