Javna nabava

  PREGLED JAVNE NABAVE PO GODINAMA

  2023.
  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017 i 144/2020) Plan nabave Lučke uprave Rijeka za 2023. godinu i Registar ugovora za 2023. godinu objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  2022.
  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017 i 144/2020) Plan nabave Lučke uprave Rijeka za 2022. godinu i Registar ugovora za 2022. godinu objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  2021.
  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017 i 144/2020) Plan nabave Lučke uprave Rijeka za 2021. godinu i Registar ugovora za 2021. godinu objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  2020.
  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Lučke uprave Rijeka za 2020. godinu objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  2019.
  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Lučke uprave Rijeka za 2019. godinu i Registar ugovora za 2019. godinu objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  2018.
  Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017) Plan nabave Lučke uprave Rijeka za 2018. godinu i Registar ugovora za 2018. godinu objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

  2017.

  Plan nabave – otvori!

  I. Izmjene i dopune Plana nabave otvori!

  II. Izmjene i dopune Plana nabave  1/2 otvori!

  II. izmjene i dopune Plana nabave 2/2 otvori!

  Odabir konces. na novom ZCT Eol – ZCT konces. TOR – ZCT konces.

  Izmjene i dopune III, IV, V

  Registar ugovora 2017. otvori!

   

  2016. 

  Registar ugovora 2016. otvori!

  Plan nabave investicije otvori!

  I. Izmjene i dopune otvori! 

  II. izmjene i dopune otvori!

  III. Izmjene i dopune otvori!

  Registar ugovora 2016. otvori!

   

  2015.

  Registar ugovora 2015 otvori!

  Plan nabave 2015. otvori!

  Plan nabave investicije otvori!

  I. Izmjene i dopune otvori!

  II. izmjene i dopune otvori!

  Registar ugovora 2015. otvori! 

   

  JAVNA NABAVA

  Na nabavu roba, usluga i radova primjenjuju su odredbe iz:

  • Zakona o javnoj nabavi NN 120/16
  • Pravilnika Lučke uprave Rijeka o provedbi postupaka javne nabave otvori!

   

  SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM STRANAMA

  Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) javni naručitelj Lučka uprava Rijeka obvezna je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave radova (male i velike vrijednosti), odnosno,  postupka javne nabave robe ili usluga velike vrijednosti, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 (pet) dana.

  PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

  Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

  Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi i prijedloga doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najpovoljnije ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.Nakon svakog provedenog savjetovanja Lučka uprava Rijeka razmatra sve primjedbe, prijedloge i mišljenja zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

  PREGLED SAVJETOVANJA

  • Tehnička pomoć u dizajnu i implementaciji „Port Community System“  pročitajte više!
  • Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“ – pročitajte više! 
  • Sanacija – vraćanje u prvobitno stanje nosača stupnja oštećenja „C+“ na obalnoj konstrukciji terminala za rasuti teret Podbok u Bakru – pročitajte više!
  • Izvođenje radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u Luci Rijeka – Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“ – pročitajte više!
  • Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)” – pročitajte više!

   

  ZELENA JAVNA NABAVA

  • Vlada Republike Hrvatske je na 244. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2015. godine usvojila prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine
  • Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine ovdje!
  • Priopćenje za javnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode može se pročitati ovdje!

  POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE LUČKA UPRAVA RIJEKA U SUKOBU INTERESA

  Javni naručitelj Lučka uprava Rijeka sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 2., točka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • INCON d.o.o., Zagrebačka 18, 51000 Rijeka
  • ADRIA P.A. d.o.o. za trgovinu i održavanje vozila te pružanje usluga, Mihačeva draga 7, 51000 Rijeka