Terminal za generalni teret

    Terminal za generalni teret smješten je na području stare lučke jezgre Rijeke. Raspolaže s 11 vezova, opremljen je većim brojem obalnih dizalica kapaciteta 5 – 84 tona, 4 mobilne dizalice kapaciteta 40 – 63 tona, a može prihvatiti brodove do 30 000 DWT. Odgovarajuća skladišna opremljenost, autodizalice kapaciteta 6 – 100 tona, velik broj viličara, kamiona, traktora, prikolica i sl. kao i specijalizirano osoblje na terminalu omogućuju  istodobni rad na svim brodovima vezanima u luci. Terminal je namijenjen pretovaru i skladištenju klasičnoga generalnog tereta, ali također raspolaže specijaliziranim cjelinama za pretovar papira, drva, metalurških proizvoda, opasnih tereta, teških tereta, smrznute i kondicionirane hrane te kapacitetima za doradu tereta. Na terminalu za generalni teret Luka Rijeka d.d. obavlja koncesijsku djelatnost.

     

    KORISNE POVEZNICE