Izjava o digitalnoj pristupačnosti

  Lučka uprava Rijeka nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)
  Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.portauthority.hr.

  Stupanj usklađenosti

  Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti. Neusklađenosti su navedene u nastavku:

  Nepristupačni sadržaj

  Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama koje su nastale prije 2018. godine nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • stranica nije prilagođena čitačima koje koriste osobe s oštećenjem vida
  •  stranica nema podršku za kretanje tipkovnicom kao podršku osobama s motoričkim oštećenjima

   

  Priprema ove izjave o pristupačnosti

  Ova Izjava pripremljena je dana 1. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.
  Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Lučka uprava Rijeka.
  Izjava je zadnji put preispitana 16. veljače 2021. godine.

  Povratne informacije i podaci za kontakt

  Kako biste dobili povratne informacije od strane korisnika ovih mrežnih stranica, milmo da svoja zapažanja i sugestije na uočeni  neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom u smislu Zakona o pristupačnosti i Direktive (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora (OJ L 327/1, 2. prosinca 2016. godine, prijave Lučkoj upravi Rijeka elektroničkom poštom na adresu irena.kriz@portauthority.hr ili poštom na adresu: Službenik za informiranje, Lučka uprava Rijeka Riva 1, 51000 Rijeka.

  Postupak praćenja provedbe propisa

  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.
  U slučaju nezadovoljstva odgovorom Lučke uprave Rijeka na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje na broj telefona: +385 1 46 09 041; na broj telefaksa: + 385 1 46 09 096; putem adrese elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr; poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.