RGP – Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal

  Izgradnja Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala

  U cilju ostvarenja konkurentnosti, Lučka uprava Rijeka je započela realizaciju novog Deep Sea kontejnerskog terminala koja jamči nove suvremene lučke kapacitete. To je najznačajnija komponenta  Rijeka Gateway projekta, terminal zamišljen kao ravno pristanište konačne dužine 680 m s prosječnom širinom od 300 m. Planirana dubina mora uz pristanište iznosi minimalno 20 m i omogućava prihvat kontejnerskih brodova svih veličina. Terminal se gradi u dvije faze pri čemu prva faza uključuje izgradnju pristaništa u dužini od 400 m, a druga faza izgradnju dodatnih 280 m. Po završetku obje faze, luka Rijeka će raspolagati obalom ukupne dužine od 680 m. Prve faza pristaništa je završena, a usporedo s izgradnjom pristaništa rekonstruirat će se željezničko sučelje terminala te izgraditi spojna cesta D-403. Nastavak izgradnje preostalih faza terminala obveza je budućeg koncesionara. Koncesionar, odabran na međunarodnom natječaju, dobiti će koncesiju za upravljanje, izgradnju i korištenje novog kontejnerskog terminala. Izgradnjom nove obale u punoj dužini dobiva se pristanište s mogućnošću priveza kontejnerskih brodova većih do 165.000 DWT-a i dužine preko 366 m (brodovi posljednje generacije kapaciteta većeg od 14.000 TEU). Uz to, dužina obale od 680 m omogućio bi istovremeni privez jednog manjeg broda do 50.000 DWT-a dužine do 250 m (brodovi kapaciteta do 4.000 TEU).

  Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal (ZDSCT) raspolaže ukupnom površinom od približno 20 hektara (dužina 680 m širina prosječno 300 m). Dio površine predstavljaju postojeći radni prostori luke (obale, ceste, kolosijeci, skladišta, nadstrešnice, instalacije, energetski objekti, objekti za zaposlene, i dr.), ukupne površine približno 10,3 ha. Drugi dio površine terminala od približno 7,2 ha dobiva se izgradnjom nove obale i nasipavanjem mora.

  Nova obala formirana je od armirano betonskih kesona, temeljenih na podmorskom kamenom nasipu. Temeljno tlo ispod nasipa ojačava se šljunčanim stupovima i mlaznim injektiranjem. Generalna kota obale (zona obale širine približno 40 m) je +4,05 m. To je zona priveza broda i rada kontejnerskih dizalica (razmak tračnica 35 m). Nasipavanjem kamenog materijala u zoni iza obalne konstrukcije uređuje se operativna i skladišna površina terminala, sve do granice obuhvata tj. do ranžirnih kolosijeka na sjeveru. Skladišna površina s pripadajućim prometnicama je dužine 680 m i širine od 170 do 250 m. Plato skladišta visinski se spušta od obale prema sjeveru gdje se uklapa u okolne operativne površine postojeće luke i ranžirnih kolosijeka (+3,55 m).

  Kontejnerski terminal biti će prometno povezan novom državnom cestom D- 403 koja povezuje luku Rijeka, točnije Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal do čvora Škurinje  koja je u izgradnji. Na taj način Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal biti će spojen na mrežu hrvatskih autocesta odnosno na glavnu mrežu TEN-T koridora. Duljina ceste D403 od luke Rijeka (ZDSCT) do čvora Škurinje na riječkoj zaobilaznici iznosi približno 3 km s odvojkom za povezivanje na mrežu gradskih prometnica.

  Dana 23. svibnja 2019. održana je prigodna svečanost u povodu završetka radova na izgradnji Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala. Završetak radova na novom kontejnerskom terminalu na Zagrebačkom pristaništu, predstavlja ujedno i završetak sveobuhvatnog projekta obnove Riječkog prometnog pravca, pod nazivom Rijeka Gateway projekt.


  KRONOLOGIJA IZGRADNJE – GALERIJA