Izvješća i odluke

Lučka uprava Rijeka je neprofitna pravna osoba prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Prema odredbama ovog Zakona, prihodi Lučke uprave Rijeka su lučke pristojbe, naknade od koncesija na lučkom području, sredstva iz proračuna osnivača, te ostali prihodi u skladu sa zakonom. Kao izvore financiranja zacrtanih razvojnih programa Lučka uprava Rijeka, pored vlastitih sredstava, koristi sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske, zajam Svjetske banke i sredstva EU fondova.

IZVJEŠĆA

 • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2018. godinu otvori!
 • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2017. godinu otvori!
 • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2016. godinu otvori!
 • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2015. godinu otvori!
 • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2014. godinu otvori!
 • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu otvori!
 • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu otvori! 
 • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu otvori!
 • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu otvori!
 • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu otvori!

ODLUKE

 • Statut Lučke uprave Rijeka otvori!
 • Odluka o imenovanju ravnatelja Lučke uprave Rijeka otvori! 
 • Suglasnost ministarstva na imenovanje ravnatelja otvori!