Izvješća i odluke

  Lučka uprava Rijeka je neprofitna pravna osoba prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Prema odredbama ovog Zakona, prihodi Lučke uprave Rijeka su lučke pristojbe, naknade od koncesija na lučkom području, sredstva iz proračuna osnivača, te ostali prihodi u skladu sa zakonom. Kao izvore financiranja zacrtanih razvojnih programa Lučka uprava Rijeka, pored vlastitih sredstava, koristi sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske, zajam Svjetske banke i sredstva EU fondova.

  IZVJEŠĆA

   

  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2023. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2022. godinu otvori!,  otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2021. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2020. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2019. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2018. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2017. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2016. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2015. godinu otvori!
  • Godišnji program rada i razvoja Luke Rijeka za 2014. godinu otvori!

   

  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu otvori!
  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu otvori!
  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu otvori!
  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu otvori! 
  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu otvori!
  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu otvori!
  • Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu otvori!

   

  • Financijski izvještaji  Lučke uprave Rijeka za 2022.  godinu – objavljeno 31. siječnja 2023. godine otvori!
  • Bilješke uz financijske izvještaje Lučke uprave Rijeka za 2022. godinu – objavljeno 31. siječnja 2023. godine  otvori!
  • Financijski izvještaji  Lučke uprave Rijeka za 2021. godinu  – objavljeno 2. veljače 2022. godine  otvori! 
  • Bilješke uz financijske izvještaje Lučke uprave Rijeka za 2021. godinu – objavljeno 2. veljače 2022. godine otvori!

   

  DONACIJE

  • Popis dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstava i donacija za 2020. godinu – objavljeno 31.12.2020.  otvori! pdf  txt

   

  ODLUKA O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE RIJEKA

  1. Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 42/1996, (832), odluka, 28.5.1996. otvori!
  2. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 26/2002, (600), odluka, 19.3.2002. otvori! 
  3. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 54/2002, (1008), odluka, 15.5.2002. otvori!
  4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 72/2007, (2241), odluka, 11.7.2007. otvori! 
  5. Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 121/2012, (2633), odluka, 5.11.2012. 
  6. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 14/2014, (300), odluka, 5.2.2014. otvori!
  7. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 115/2015, (2197), odluka, 23.10.2015. otvori!
  8. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 72/2018, (1468), odluka, 8.8.2018. otvori!
  9. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 64/2020, (1275), odluka, 29.5.2020. otvori! 
  10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 140/2020, (2706), odluka, 16.12.2020.  otvori! 
  11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka NN 97/2021 (1759), odluka, 3.9.2021. otvori!

  STATUT

  • Statut Lučke uprave Rijeka otvori!
  • Odluka o imenovanju ravnatelja Lučke uprave Rijeka otvori! 
  • Suglasnost ministarstva na imenovanje ravnatelja otvori!