Rijeka Gateway projekt

Projekt obnove riječkog prometnog pravca – Rijeka Gateway projekt

Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) pokrenula je Projekt obnove riječkog prometnog pravca – Rijeka Gateway Project. Rijeka Gateway je najopsežniji projekt od osnivanja Republike Hrvatske čime je pokrenuta sveobuhvatna revitalizacija dijela riječkoga obalnog prostora.

Temeljem Ugovora o jamstvu potpisanog 12. srpnja 2003. godine između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka, Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta kao zajmoprimca i IBRD a, osigurana su sredstva za provedbu Projekta. Ukupna vrijednost lučke komponente Projekta obnove riječkog prometnog pravca I i II iznosi 187 milijuna EUR od čega se 144 milijuna EUR odnosi na sredstva zajma Svjetske banke (IBRD) i 43 milijuna EUR domaćeg udjela iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske. Program Rijeka Gateway nije namijenjen isključivo izgradnji i modernizaciji luke, već je osmišljen i kao potpora hrvatskom gospodarstvu, kako bi postalo dinamičnije i konkurentnije.

Prvi projekti koji su se u potpunosti realizirali iz kredita Svjetske banke bili su rekonstrukcija Bečkog pristaništa i gradnja novoga cestovnog mosta na riječkom lukobranu koji je prethodio gradnji pomorskoga putničkog terminala.

PROJEKTNE KOMPONENTE:

  • Gradnja pomorskog putničkog terminala otvori!
  • Proširenje kontejnerskog terminala Jadranska vrata otvori!
  • Projekt implementacije sustava videonadzora  otvori!
  • Gradnja državne ceste D-404 otvori!
  • Gradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkoj obali otvori!
  • Prenamjena područja Delte i Porto Baroša otvori!