Projekt implementacije video nadzora

    Projekt je obuhvaćao implementaciju sustava video nadzora s ciljem povećanja sigurnosti lučkog područja pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka te omogućiti kvalitetniju kontrolu pristupa objektima i mogućnost rekonstrukcije događaja pomoću video zapisa i baze podataka kontrole pristupa. Radi kvalitetnijeg nadzora lučkog područja, koje ima status pomorskog graničnog prijelaza  uveden je moderan sustav nadzora čije je glavno obilježje stalan video nadzor važnijih punktova te kontrola pristupa vozila i osoba na lučko područje. Lučko područje pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka je pod stalnim video nadzorom koji se prati iz modernog nadzornog centra, što uz suradnju auto ophodnje (0-24 sata) omogućuje brzu intervenciju u slučaju nepredviđenih događaja.

    Kontrola kretanja i zadržavanja osoba i vozila na lučkom području luke Rijeka obavlja se uz pomoć modernog sustava čiju okosnicu čine magnetske kartice s pripadajućim software-om radi jednostavnog nadzora ulaska/izlaska osoba i vozila na lučko područje. Kolni ulazi na lučko područje opremljeni su električnim rampama koje se aktiviraju pomoću čitača/gutača kartica, dok su željeznički ulazi opremljeni metalnim vratima koja se također otvaraju pomoću čitača kartica. Osim kolnih i željezničkih ulaza, lučko područje je na pješačkim ulazima opremljeno tzv. tripodima koji se također aktiviraju pomoću magnetnih kartica.

    Uvođenjem ovakvog sustava nadzora u velikoj je mjeri povećana sigurnost na lučkom području.