Prometni koridori

Luka Rijeka je ključna luka na Mediteranskom koridoru Trans-europske prometne mreže (TEN-T) čime se stvorila osnova za mogućnost unaprijeđenja prometne veze sa zaleđem, osobito putem željeznice. To dodatno pozitivno utječe na razvoj lučke infrastrukture i modernizaciju luke. Osim ceste i željeznice, veliki značaj ima i sustav naftovoda koji povezuje rafinerije u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Češkoj i Slovačkoj.

Za povezanost riječke luke s europskim zemljama u njenom zaleđu, najznačajnija je prometna pozicioniranost na V.b ogranku paneuropskog koridora preko kojeg je umrežena u cestovnu i željezničku mrežu Europe. Povezanost s koridorom X. i dunavskim koridorom VII. koji prolaze Republikom Hrvatskom omogućuje bolju prometnu povezanost s tržištem u zaleđu luke. Mreža hrvatskih autocesta na najbrži i najsigurniji način povezuje luku s užim i širim zaleđem. Željeznički koridori vode preko Zagreba ravničarskom prugom prema granici s Mađarskom i Srbijom.

KORISNE POVEZNICE

  • Europska komisija – Transport i mobilnost posjeti!
  • Mediteranski koridor posjeti!
  • Rajnsko-dunavski koridor posjeti!
  • Službena twitter stranica #Ten_t – posjeti!