Vizija 2030

    Do 2030. godine luka Rijeka će očuvati ulogu najvažnijeg intermodalnog središta i glavne teretne ulazno-izlazne luke za srednju i istočnu Europu u Republici Hrvatskoj. Luka će iskoristiti svoj potencijal i prednosti položaja na mediteranskom i baltičko-jadranskom TEN-T koridoru,  ukloniti uska grla i unaprijediti prethodno utvrđene infrastrukturne projekte u okviru prometnog sektora Europske unije. Do 2030. godine izvidjeti će se nove mogućnosti postupnog širenja i izgradnje kontejnerskog terminala na otoku Krku, očuvanja i razvoja postignutih projekata unaprijeđenja postojeće lučke infrastrukture te proširenja lučkih kapaciteta u svrhu izgradnje nove infrastrukture za prihvat velikih brodova za kružna putovanja.

    KORISNE POVEZNICE

    • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017-2030) otvori!