Infrastruktura

    Lučki terminali opremljeni su za manipulaciju svih vrsta tereta na pet različitih lokacija, što uključuje terminale specijalizirane za kontejnere, generalni teret i drvo u sušačkom bazenu te generalni teret, žitarice, fosfate i voće u riječkom bazenu. Terminal za rasuti teret i ro-ro terminal nalaze se u Bakarskom zaljevu, terminal za naftu i naftne derivate u Omišaljskom zaljevu, dok se generalni teret, stoka i drvo manipuliraju u bazenu Raša u Istri.

    ISTAKNUTA POGLAVLJA