Lučka kapetanija

Lučke kapetanije su područne jedinice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u sastavu Uprave, neposredno odgovorne za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra.Lučke kapetanije obavljaju poslove sukladno Zakonu o lučkim kapetanijama ( NN 118/18 – na snazi od 1.1.2019.) kojim se uređuje teritorijalno ustrojstvo i organizacija rada lučkih kapetanija, utvrđuju se poslovi sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra te način organizacije njihovog obavljanja, uređuju se prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju tih poslova, njihov radno-pravni položaj, inspekcijske ovlasti te druga pitanja važna za rad lučkih kapetanija i obavljanje poslova iz njihovog djelokruga rada.

Poslove sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra na području Lučke uprave Rijeka obavljaju:

  • LUČKA KAPETANIJA RIJEKA sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije
  • LUČKA KAPETANIJA PULA sa sjedištem u Puli, za područje Istarske županije

 

Lučka kapetanija Rijeka

Lučka kapetanija Pula

Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka

Tel: 051/214113;

Fax: 051/211666

Riva 18, 52100 Pula

Tel.: 052 535 876; 052 535 881; 052 535 882; 052 535 882;

Fax: 052 535 888

web stranica: otvori! web stranica: otvori! 
Lučki kapetan: Darko Glažar Lučki kapetan: Dolores Brenko Škerjanc
Voditelj Odjela za inspekcijske poslove:

Vladimir Malnar
tel. 051 212 474
fax. 051 212 696

Voditelj Odjela za pomorski promet:
Edo Kovačević
tel. 051 214 031
fax. 051 313 265

051 211 422
051 211 537

Voditelj Odjela za inspekcijske poslove:
Mirko Gruber v.d.
tel/fax 052 222 037
tel. 052 535 870Inspektor:
Ivica Lazarić
tel. 052 535 881