Lučka kapetanija

  Lučke kapetanije su područne jedinice Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u sastavu Uprave, neposredno odgovorne za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra.Lučke kapetanije obavljaju poslove sukladno Zakonu o lučkim kapetanijama ( NN 118/18 – na snazi od 1.1.2019.) kojim se uređuje teritorijalno ustrojstvo i organizacija rada lučkih kapetanija, utvrđuju se poslovi sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra te način organizacije njihovog obavljanja, uređuju se prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u obavljanju tih poslova, njihov radno-pravni položaj, inspekcijske ovlasti te druga pitanja važna za rad lučkih kapetanija i obavljanje poslova iz njihovog djelokruga rada.

  Poslove sigurnosti plovidbe i nadzora pomorskog dobra na području Lučke uprave Rijeka obavljaju:

  • LUČKA KAPETANIJA RIJEKA sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije
  • LUČKA KAPETANIJA PULA sa sjedištem u Puli, za područje Istarske županije

   

  Lučka kapetanija Rijeka

  Lučka kapetanija Pula

  Senjsko pristanište 3, 51000 Rijeka

  Tel: 051/214113;

  Fax: 051/211666

  Riva 18, 52100 Pula

  Tel.: 052 535 876; 052 535 881; 052 535 882; 052 535 882;

  Fax: 052 535 888

  web stranica: otvori! web stranica: otvori! 
  Lučki kapetan: Darko Glažar Lučki kapetan: Dolores Brenko Škerjanc
  Voditelj Odjela za inspekcijske poslove:

  Vladimir Malnar
  tel. 051 212 474
  fax. 051 212 696

  Voditelj Odjela za pomorski promet:
  Edo Kovačević
  tel. 051 214 031
  fax. 051 313 265

  051 211 422
  051 211 537

  Voditelj Odjela za inspekcijske poslove:
  Mirko Gruber v.d.
  tel/fax 052 222 037
  tel. 052 535 870Inspektor:
  Ivica Lazarić
  tel. 052 535 881