O ustanovi

  Lučka uprava Rijeka je neprofitna ustanova za upravljanje, razvoj i korištenje riječke luke. Lučka uprava Rijeka upravlja razvojem lučkih kapaciteta te je nadležna za davanje koncesija privatnim koncesionarskim tvrtkama za gospodarske djelatnosti na području luke Rijeka, odnosno na području lučkih bazena Rijeka i Sušak te na području lučkih bazena u Bakarskom zaljevu, Omišaljskom zaljevu na otoku Krku te bazenu Raša u Istri.

  Ovo prostrano lučko područje kojim upravlja Lučka uprava Rijeka proglašeno je 1996. godine lukom od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku te postaje najvažnija nacionalna luka za međunarodni transport. U svojoj nadležnosti koja se proteže nad cijelim područjem, Lučka uprava Rijeka djeluje u svim aspektima upravljanja, strateškim planiranjem i razvojem izgradnje i korištenja luke Rijeka.

  Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, luka Rijeka postaje dio osnovne prometne TEN-T mreže Europske unije. Na Mediteranskom koridoru preuzima status glavne, temeljne (core) luke, a njeno uključenje u Baltičko-jadranski koridor je u tijeku. Glavni cilj je razviti luku Rijeka u jednu od najvažnijih tranzitnih luka u sjevernom Jadranu za europska tržišta koja joj kao destinacije prirodno gravitiraju. U realizaciji Lučke uprave Rijeka ostvaruje se niz kapitalnih projekata koji uključuju i infrastrukturne projekte za izgradnju i unaprjeđenje željezničke infrastrukture u luci. Time će se poboljšati povezanost luke i zaleđa i ubrzati transport na riječkom prometnom pravcu. Strateškim razvojem nastoji se doprinijeti u transformaciji luke Rijeka u snažno intermodalno središte u sjevernom Jadranu.

  KORISNE POVEZNICE

  • Kontejnerski terminal Jadranska Vrata – Bazen Sušak otvori!
  • Kontejnerski terminal Zagreb Deep Sea – bazen Rijeka NOVO!
  • Terminal za generalni teret – bazen Rijeka otvori!
  • Terminal za žitarice – bazen Rijeka otvori!
  • Terminal za tekuće terete u Omišlju otvori!
  • Terminal za generalni teret, drvo i stoku u Raši otvori!
  • Terminal za rasute terete u Bakru otvori!
  • Ro-ro terminal Goranin – Bazen Bakar otvori!
  • Pomorsko putnički terminal otvori!
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture otvori!
  • Svjetska Banka otvori!
  • Europska komisija – Infrastruktura – TEN-T – Connecting Europe otvori!