Rijeka Traffic 24h – Lučki kontrolni centar

    Centar za nadzor pomorskog prometa Lučke uprave Rijeka smješten je u zapadnom dijelu zgrade novog Pomorskog putničkog terminala. Novi Lučki kontrolni centar započeo je s radom u novim prostorima 1. srpnja 2009. godine. Sustav za nadzor pomorskog prometa i komunikaciju s brodovima sastoji se od elektroničke pomorske karte (ECDIS) na koju su integrirani podaci sa radarskog senzora i sustava automatske identifikacije brodova (AIS). Dodatna integracija sustava sastoji se od komunikacijskog VHF sustava, hidrometoroloških podataka, video nadzora akvatorija i lučkih područja te informatičkog sustava vođenja i planiranja poslova (PMIS) pomorskih aktivnosti na području luke. Lučka uprava Rijeka je kvalitetnijim nadzorom pomorskog prometa povećala sigurnost riječkog pomorskog pravca i zaštitu morskog okoliša na području Riječkog zaljeva.

    KORISNE POVEZNICE