Zaštita osobnih podataka

Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama.

Sukladno GDPR-u i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018) Lučka uprava Rijeka poštuje privatnost svih građana, korisnika naših usluga te korisnika podataka naše internet stranice.

„Politika zaštite osobnih podataka“ otvori!

Svaka obrada osobnih podataka temelji se na pravnoj osnovi, a pojedinačni zahtjevi za dodatnim uslugama, prijavama, upitima i komentarima koristit će se isključivo uz Vašu privolu.

Službenica za zaštitu osobnih podataka Lučke uprave Rijeka je Željka Ivošević.

„Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka“ vidi!

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete podnijeti na adresu gdpr@portauthority.hr ili nazvati na telefon: 051 351 133.

„Procedura obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke“otvori!