Carinska ispostava

Poslove carinske službe obavlja Carinska uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske. Između ostalog, služba provodi carinski nadzor nad stranom robom, nadzor nad domaćom robom stavljenom u postupak radi izvoza ili smještenom u slobodnu zonu i carinsko skladište, te nadzor nad proizvodima podložnim posebnim porezima. Provodi carinske postupke te određuje carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe. Neke od brojnih obaveza su i zadaće obračuna i naplate carinskih, poreznih, trošarinskih i drugih davanja pri uvozu, izvozu i provozu robe; utvrđivanja carinske vrijednosti, podrijetla robe i razvrstavanja robe u nomenklaturu Carinske tarife sukladno važećim propisima i međunarodnim sporazumima; carinskog nadzora i provjere uporabe robe oslobođene od plaćanja davanja; sprječavanja i otkrivanja prekršajnih te drugih kažnjivih djela; suradnja u provedbi vanjskotrgovinskih, deviznih, sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i inih radnja u vezi s prekograničnim prometom robe i osoba.

Kontakt 

Carinska ispostava Luka Rijeka – Brajdica
51118 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 51 525 108
Tel: +385 51 525 176
Fax: +385 51 525 175

 

KORISNE POVEZNICE