CEF – Instrument za povezivanje Europe

  June 22, 2017

  CEF (Connecting European Facility) je financijski instrument za razdoblje od 2014. do 2020. godine osnovan za dodatna ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Osmišljen je u svrhu jačanja i modernizacije trenutne mrežne infrastrukture na području Europske unije. Osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda,  države članice imaju mogućnost iz instrumenta CEF financirati projekte na devet koridora Osnovne  Transeuropske prometne mreže (TEN-T).  Isto tako, drugi cilj CEF-a je omogućiti Uniji da do 2020. godine postigne smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, te povećati energetske učinkovitosti za 20% uz podizanje udjela obnovljivih energije za 20%. U programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, raspolaže proračunom u iznosu od 29,32 milijarde eura (od čega se na transport odnose 23,2 milijarde; energiju 5,12 milijardi i telekomunikacijske mreže 1 milijarda).  U sektoru prometa naglasak je stavljen na otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju, osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok i unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti

  Ukupna vrijednost razvojnih projekata Lučke uprave Rijeka koji se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) iznosi 136 mil. EUR-a. Projekti se odnose na modernizaciju željezničke infrastrukture i izgradnju novih intermodalnih kapaciteta u luci Rijeka, rekonstrukciju pristaništa za generalne terete i implementaciju informatičkog sustava lučke zajednice Port Community system. 

   

   POPIS PROJEKATA LUČKE UPRAVE RIJEKA SUFINANCIRANIH PROGRAMOM CEF-a: 

  AKTUALNI PROJEKTI

  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – informatički sustav lučke zajednice (POR2CORE-PCS) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – bazen Rijeka (POR2CORE-Rijeka Basin) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na AGCT (POR2CORE-AGCT dredging) otvori!
  • Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa (POR2CORE – Prague Pier Extension) otvori!

  OSTVARENI PROJEKTI

  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – terminal za rasute terete Bakar (POR2CORE-BCTB) otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – Zagreb Deep Sea Container terminal otvori!
  • Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – terminal za generalne terete (POR2CORE-GCT) otvori!
  • Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT) otvori!

   

   

   

  Povezane novosti

  22-06-17

  CEF – POR2CORE – PCS

  Connecting European Facility - POR2CORE - Port Community System

  12-02-21

  CEF – POR2CORE – Prague Pier ...

   

  30-12-17

  CEF – POR2CORE – ZCT

  Connecting European Facility - POR2CORE - Zagreb Deep Sea container terminal

  29-06-17

  CEF – POR2CORE – AGCT

  Connecting European Facility - POR2CORE - Adriatic Gate container terminal Razvoj mu...

  23-06-20

  Povezanahrvatska.eu – nova web plat...

  Infrastrukturni projekti Lučke uprave Rijeka mogu se pr...