Kontaktirajte nas


Lučka uprava Rijeka
Riva 1
51000 Rijeka,
Hrvatska
+385 51 351 177 +385 51 333 600 rijeka.gateway@portauthority.hr
Ured ravnatelja
Riva 1
51000 Rijeka,
Hrvatska
+385 51 351 177 +385 51 331 764 rijeka.gateway@portauthority.hr
Komercijalno - operativni poslovi
TEST2
51000 Rijeka,
Hrvatska
+385 51 351 177 +385 51 331 764 commercial.Ri@portauthority.hr
Marketing
TEST
51000 Rijeka,
Hrvatska
+385 51 351 177 +385 51 331 764 legal.Ri@portauthority.hr
Lučki kontrolni centar
Riva 1
51000 Rijeka,
Hrvatska
+385 51 351 177 +385 51 331 764 rijeka.gateway@portauthority.hr