Kontaktirajte nas


  Lučka uprava Rijeka
  Riva 1
  51000 Rijeka,
  Hrvatska
  +385 51 351 177 +385 51 333 600 rijeka.gateway@portauthority.hr
  Ured ravnatelja
  Riva 1
  51000 Rijeka,
  Hrvatska
  +385 51 351 177 +385 51 331 764 rijeka.gateway@portauthority.hr
  Komercijalno - operativni poslovi
  TEST2
  51000 Rijeka,
  Hrvatska
  +385 51 351 177 +385 51 331 764 commercial.Ri@portauthority.hr
  Marketing
  TEST
  51000 Rijeka,
  Hrvatska
  +385 51 351 177 +385 51 331 764 legal.Ri@portauthority.hr
  Lučki kontrolni centar
  Riva 1
  51000 Rijeka,
  Hrvatska
  +385 51 351 177 +385 51 331 764 rijeka.gateway@portauthority.hr