CEF – POR2CORE – PCS

  June 22, 2017

  Connecting European Facility – POR2CORE – Port Community System

  Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – informatički sustav lučke zajednice (POR2CORE-PCS)

   

  Program Godina poziva                             Država članica          Koordinator projekta Broj ugovora Razdoblje provedbe
  CEF Transport 2016 Hrvatska Lučka uprava Rijeka 2016-HR-TMC-0082-S Pros. 2017 – pros. 2021

   

  OPIS PROJEKTA

  Projektom “Unaprjeđenje Luke Rijeka – informatički sustav lučke zajednice” omogućuje se pronalaženje informatičkog rješenja koje će, nakon razvijanja, koristiti i ostale hrvatske teretne luke. Projekt će pridonijeti poboljšanju regionalnih tokova prijevoza i bolju multimodalnu integraciju i interoperabilnost.

  AKTIVNOSTI U PROJEKTU

  Projektiranje i izgradnja jedinstvenog standardiziranog informatičkog sustava lučke zajednice koji je kompatibilan sustavu CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav).

  CILJ PROJEKTA

  Razvoj i implementacija IT tehnologije za jedinstveni informatički sustav lučke zajednice (Port Community System – PCS) u luci Rijeka dio je općeg projekta kojem je cilj razvoj i modernizacija željezničke infrastrukture unutar luke i modernizacija upravljalačkih sustava u lukama korištenjem IT tehnologije i novih upravljalačkih metoda. dugoročno, dorpinijet će poboljšanu tokova regionalnih prometa i boljoj multimodalnoj integraciji i interoperabilnosti. Implementacijom PCS-a poboljšava se efikasnost komunikacije između članova lučke zajednice, izbjegava se višestruki unos informacija, optimizira kolanje i pravovremeni prijem informacija te osiguravaju podaci  od neovlaštenog pristupa.

  DOKUMENTACIJA

  • Dana 7. studenog 2017. potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) između Lučke uprave Rijeka i Izvršne agencije INEA. Vrijednost projekta iznosi 1.660.000,00 Eura s maksimalnom europskom potporom od 85%.
  • 10. travnja 2019. – potpisan je Ugovor o izvođenju radova s tvrtkama ACTUAL I.T. d.d. (Koper, Slovenija) i Integra Group d.o.o. (Zagreb) ukupne vrijednosti 8.003.100,00 kuna (s PDV-om)

   

  Maksimalan EU udio Procjena ukupnih troškova Udio EU u sufinanciranju      Napredak Prometni koridor Vrsta prometa
  €1,411,000  €1,660,000  85%  U tijeku Mediteranski Multimodalni

   

   

  Povezane novosti

  19-09-18

  Lučka zajednica

  Lučka uprava je referentno središte cijelog pomorskog p...

  19-04-19

  POR2CORE – PCS: Potpisan ugovor za ...

  Dana 19. travnja 2018. u Mramornoj dvorani Guvernerove ...

  24-05-19

  POR2CORE – PCS: potpisan ugovor za ...

  Ugovor za izradu i isporuku Port Community System, odnosno PCS sustava na projektu „Una...

  23-06-20

  Povezanahrvatska.eu – nova web plat...

  Infrastrukturni projekti Lučke uprave Rijeka mogu se pr...

  05-10-18

  Rijeka Traffic 24h – Lučki kontroln...

  Centar za nadzor pomorskog prometa Lučke uprave Rijeka ...