Koncesije za ostale gospodarske djelatnosti

  DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA

  DOSTAVA GORIVA BRODOVIMA - BAZEN RIJEKA

  FUMIGACIJA I DERATIZACIJA

  FUMIGACIJA I DERATIZACIJA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
  1 DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  3 SANITCIJA d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju ideratizaciju Nalješkovićeva 45, 1000 Zagreb +385 (0) 5546670 sanitacija@sanitacija.hr http://www.sanitacija.hr/
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA

  KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE

  KONTROLA KOLIČINE I KAKVOĆE ROBE - BAZEN RIJEKA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
  1 ADRIAINSPECT Ciottina 17 b, 51000 Rijeka +385 51 356 080 ai@adriainspekt.hr http://www.adriainspekt.hr
  2 EUROFINS CROATIAKONTROLA d.o.o. Mljekarski trg 2, 51000 Rijeka +385 51 335 722 croatiakontrola@zg.t-com.hr http://www.croatiakontrola.hr
  3 INSPECTORATE d.o.o. Užarska 17a, 51000 Rijeka +385 51 339 390 info@inspectorate-croatia.hr http://www.inspectorate.com
  6 CARGOINSPECT d.o.o. Ulica jasena 9, Strmec hrvoje.sekely@gmail.com http://www.cargoinspect.hr
  7 SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o. Jurjevska 41, 10000 Zagreb +385 1 4668 128 saybolt_croatia@ri.htnet.hr http://www.saybolt.com
  8 CAPT. V. VODARIC & SON d.o.o. Drenovski put 30, 51000 Rijeka +385 51 500 250 capt-vodaric@ri.htnet.hr http://www.capt-vodaric.cjb.net
  10 INSPECTO d.o.o. Električne centrale 1, 31400 Đakovo +385 31 228 600 inspecto@inspecto.hr http://www.inspecto.hr
  12 QUALITY CARGO DEPARTMENT j.d.o.o. Lukeži 4, 51218 DRAŽICE +385 (0)97 798 7249 sebastiankanjer@gmail.com
  15 MARIS INSPECTIO d.o.o. Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče +385 20 611 009 info@marisinspect.hr http://www.marisinpect.hr
  17 HB INSPEKT, OBRT ZA SAVJETOVANJE Emilija Randića 1, 51000 Rijeka +385 (0)99 262 8316 hbinspekt@hbinspekt.tcloud.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA

  KONTROLA KOLIČINE I ANALIZA KAKVOĆE TEKUĆEG TERETA – BAZEN OMIŠALJ

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB-STRANICA
  1 ADRIAINSPEKT Ciottina 17 b, 51000 Rijeka +385 51 330 934 adriainspekt@ri.htnet.hr http://www.adriainspekt.hr
  2 INSPECTORATE (Croatia) Ltd. Užarska 17a, 51000 Rijeka +385 51 339 390 info@inspectorate-croatia.hr http://www.inspectorate.com
  4 SAYBOLT PAN ADRIATIKA Senjska bb, 51222 Bakar +385 51 761 166 saybolt_croatia@ri.htnet.hr http://www.saybolt.com
  5 CROATIAINSPECT Tkalčićeva 7/IV, 10000 Zagreb +385 1 487 4777 mvucak@croatiainspect.hr http://www.croatiainspect.hr
  6 MARIS INSPECTIO d.o.o. Trg kralja Tomislava 24, 20340 Ploče +385 20 611009 info@marisinspect.hr http://www.marisinspect.hr
  8
  9 OilSpec International d.o.o. Radnička cesta 1a, 10000 Zagreb +385 1 4884 716; 099 843 0137 info@oilspec.hr http://www.oilspec.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB-STRANICA

  LUČKO TEGLJENJE

  LUČKO TEGLJENJE BAZENI RIJEKA I OMIŠALJ

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB - STRANICA
  1 JADRANSKI POMORSKI SERVIS Verdijeva 19, 51 000 Rijeka +385 51 214 887 jps@jps.hr http://www.jps.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB - STRANICA

  ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA

  ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 Promocija d.o.o. Hahlić 17, 51 000 Rijeka +385 (0)95 901 1865 zm.promocija@gmail.com http://www.promocija-ri.com/
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  OPASIVANJE BRODOVA PLUTAJUĆIM BRANAMA

  OPASIVANJE BRODOVA PLUTAJUĆIM BRANAMA - BAZENI RIJEKA I OMIŠALJ

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 DEZINSEKCIJA d.o.o. www.dezinsekcija.hr Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  2
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  OPSKRBA BRODOVA

  OPSKRBA BRODOVA - BAZEN RIJEKA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Jadranski trg 4, Rijeka +385 51 500 770 amec@amec.hr http://www.amec.hr
  2 COSMO d.o.o. Drage Gervaisa 41, 51000 Rijeka +385 51 345 082 cosmo@ri.htnet.hr
  3 STELLA IMPEX d.o.o. Petra Jurčića 4, 51000 Rijeka Tel: +385 51 645 068 info@stella-impex.hr, supply@stella-impex.hr http://www.stella-impex.hr
  4 BEN SHIP SUPPLY d.o.o. Riva Boduli 1/VI, 51000 Rijeka +385 51 320 870 benship@benship.hr http://www.benship.hr
  6 OMNIS d.o.o. Janeza Trdine 1, Rijeka 00 386 41 310 975 Omnis@siol.net
  8 PIK VRBOVEC PLUS d.o.o. Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec +385 01 2794 777 pik@pik-vrbovec.hr http://www.pik-vrbovec.hr
  9 IN – VISO d.o.o. Bilogorska 9, 51000 Rijeka +385 51 643 065 in-viso@mail.inet.hr, inviso.supply@vip.hr http://www.in-viso.com
  10
  11 KONZUM plus d.o.o. Marijana Čavića 1/a 10000 Zagreb +385 1 2482 222 konzum@konzum.hr http://www.konzum.hr
  12 ADRIATIC SHIP SUPPLY AGENCY d.o.o. Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka +385 91 21 29 218 info@assa.hr https://www.assa.hr/
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  OPSKRBA BRODOVA - BAZEN OMIŠALJ

  wdt_ID TVRTKA ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 STELLA IMPEX d.o.o. Petra Jurčića 4, 51 000 Rijeka +385 51 645 068 info@stella-impex.hr, supply@stella-impex.hr http://www.stella-impex.hr
  2 AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Jadranski trg 4, Rijeka +385 51 500 770 amec@amec.hr http://www.amec.hr
  3 BEN SHIP SUPPLY d.o.o. Riva Boduli 1/VI, 51000 Rijeka +385 51 320 870 benship@benship.hr http://www.benship.hr
  4 IN - VISO d.o.o. Bilogorska 9, 51000 Rijeka +385 51 643 065 in-viso@mail.inet.hr; inviso.supply@vip.hr http://www.inviso-com.hr
  5 OMNIS d.o.o. Janeza Trdine 1, Rijeka + 386 41 310 975 Omnis@siol.net
  6 ADRIATIC SHIP SUPPLY AGENCY d.o.o. Pod Kaštelom 9, 51000 Rijeka +385 91 21 29 218 info@assa.hr https://www.assa.hr/
  TVRTKA ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRANJE BRODSKE ROBE

  PRANJE BRODSKE ROBE

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 USLUŽNI OBRT "FLEKICA" Garići 35, Marčelji, 51216 Viškovo +385 91 503 7509
  3 TURISTHOTEL d.d. Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar +385 23 205 505 uprava@turisthotel.com.hr http://www.turisthotel.com.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA

  PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA - BAZEN RIJEKA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB-ADRESA
  1 DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr/
  2 IND-EKO d.o.o. Korzo 40, 51000 Rijeka + 385 51 336 093 info@ind-eko.hr http://www.ind-eko.hr
  3 KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb +385 1 2406 303 info@kemis-termoclean.hr http://www.kemis-termoclean.hr
  4 RIJEKATANK d.o.o Bartola Kašića, 51000 Rijeka +385 51 561 270 rijekatank@rijekatank.hr http://www.rijekatank.hr
  5
  6
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB-ADRESA

  PRIHVAT I OTPREMA TEKUĆEG OTPADA - BAZEN OMIŠALJ

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 IND-EKO d.o.o. Korzo 40, 51000 Rijeka + 385 51 336 093 info@ind-eko.hr https://www.ind-eko.hr
  2 DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr/
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA

  PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA - BAZEN RIJEKA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 KD ČISTOĆA Dolac 8, 51000 Rijeka +385 51 353 444 cistoca.rijeka@cistoca-ri.hr https://www.cistoca-ri.hr
  2
  3 IND-EKO d.o.o. Korzo 40, 51000 Rijeka +385 51 336 093 info@ind-eko.hr https://www.ind-eko.hr
  4 Dezinsekcija d.o.o. Brajšina 13, 51 000 Rijeka +385 52 216 389 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA - BAZEN OMIŠALJ

  KONCESIONAR wdt_ID ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  DEZINSEKCIJA d.o.o. 1 Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIHVAT I OTPREMA KRUTOG OTPADA - BAZEN RAŠA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 ARMIŽADOR Sv. Teodora 2, 52100 Pula + 385 52 216389 armizador@hotmail.com https://armizador.wixsite.com/pula
  2 DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, 51000 Rijeka +38551506920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  3 ARMIŽADOR Sv. Teodora 2, 52100 Pula +385 52216389 armizador@hotmail.com https://armizador.wixsite.com/pula
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

  PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA - BAZEN RIJEKA, RAŠA, BAKAR I OMIŠALJ

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
  1 VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka +385 51 320 263 vetstri@vetstri.hr http://www.vetstri.hr
  2 DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  3
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA

  PRIHVAT I OTPREMA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – BAZEN OMIŠALJ

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o. e-mail: vetstri@ri.t.com.hr Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka +385 51 345 033 e-mail: vetstri@vetstri.hr www.vetstri.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA

  PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA
  1 METIS d.d. Kukuljanovo 414, 51223 Škrljevo +385 51 339 910 metis@metis.hr http://www.metis.hr
  2
  3 DEZINSEKCIJA d.o.o. Brajšina 13, 51000 Rijeka +385 51 506 920 info@dezinsekcija.hr http://www.dezinsekcija.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB STRANICA

  PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA

  PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA - BAZEN RIJEKA

  PRIVEZ I ODVEZ BRODOVA - BAZEN OMIŠALJ

  PRUŽANJE USLUGA PUTNICIMA

  PRUŽANJE USLUGE PUTNICIMA I PRUŽANJE USLUGE PUTNICIMA - PRIJEVOZ PLOVILOM - BAZEN RIJEKA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
  1 Zajednica ponuditelja FORUM UGOSTITELJSTVO d.o.o. i Riva Marina d.o.o. Adamićeva 4, 51000 Rijeka +385 51 657 111 uprava@forum-ugostiteljstvo.hr http://www.forum-ugostiteljstvo.hr
  2 ARHIPELAG d.o.o. Zagrebačka 67, 51550 Mali Lošinj +385 51 233 551 dubravko@arhipelag.hr http://www.arhipelag.hr
  5
  10 Zajednica Luka Rijeka d.d. i Rijeka Plus d.o.o. Blaža Polića 2/III +385 51 445 353 parkiralista@rijeka-plus.hr http://www.rijeka-plus.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA

  ZAŠTITARSKA DJELATNOST ČUVANJA

  ZAŠTITARSKA DJELATNOST ČUVANJA

  wdt_ID KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA
  1 SECURITAS HRVATSKA Vukovarska 21, 51000 Rijeka +385 51 358 555 protect@ri.t-com.hr http://www.protect.hr
  KONCESIONAR ADRESA TELEFON E-MAIL WEB ADRESA