Ustrojstvo

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministar: Oleg Butković

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE RIJEKA

Predsjednik: Prof. dr. sc. Bojan Hlača

LUČKA UPRAVA RIJEKA

Ravnatelj: Denis Vukorepa, dipl. ing.

E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr

 

URED RAVNATELJA

Predstojnica ureda: Sonja Tešić dipl. pol.

E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr

Tel.: + 385 51 351 177
Fax: + 385 51 331 764

 

SEKTOR PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

Pomoćnik ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove:  Radmila Krtinić, dipl.iur

E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr

 

SEKTOR RAZVOJA, ODRŽAVANJA I INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

Pomoćnik ravnatelja za razvoj, održavanje i informacijsko-komunikacijske tehnologije: Marino Juretić dipl. ing.

E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr

 

SEKTOR ZA FINANCIJE I EU FONDOVE

Pomoćnik ravnatelja za financije i europske fondove: Zorka Beganović, dopl.eoc.

E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr

 

SEKTOR ZA KOMERCIJALNO-OPERATIVNE POSLOVE

Pomoćnik ravnatelja za komercijalne i operativne poslove:  Ivan Jakšić, struč. spec. oec.

E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr