Natječaji

  ZATVORENI NATJEČAJI

  Koncesioniranje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala

  4. ožujka 2019. – Pokrenut postupak natjecateljskog dijaloga

  17. svibnja 2019. – Završen natječaj za postupak natjecateljskog dijaloga

  9. ožujka 2020. –  Službeno otvaranje ponuda za dobivanje koncesije za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom

  Lučka uprava Rijeka, kao provedbena ustanova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, provela je  postupak odabira privatnog partnera za razvoj i poslovanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala.

  Odgovarajuća dokumentacija dostupna za neograničeni pristup, bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2550303

   

   

  ZATVORENI NATJEČAJI

  Javni natječaj za prodaju službenog vozila

  Sukladno odredbama članka 27. stavka 1. točka 6. Statuta Lučke uprave Rijeka, raspisan je  javni natječaj za prodaju službenog vozila – putnički kombi u vlasništvu Lučke uprave Rijeka. Krajnji rok za prijem prijava na javni poziv je 25. srpnja 2019. godine do 12,00 sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda.
  više informacija