Natječaji

Koncesioniranje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala

4. ožujka 2019. – Pokrenut postupak natjecateljskog dijaloga

Lučka uprava Rijeka, kao provedbena ustanova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, provodi postupak odabira privatnog partnera za razvoj i poslovanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala.

Više informacija o Postupku mogu se preuzeti ovdje!

Odgovarajuća dokumentacija dostupna je za neograničeni pristup, bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2550303