Natječaji

OTVORENI NATJEČAJI

Javni natječaj za prodaju službenog vozila

Sukladno odredbama članka 27. stavka 1. točka 6. Statuta Lučke uprave Rijeka, raspisan je  javni natječaj za prodaju službenog vozila – putnički kombi u vlasništvu Lučke uprave Rijeka. Krajnji rok za prijem prijava na javni poziv je 25. srpnja 2019. godine do 12,00 sati, kada će biti i javno otvaranje ponuda.
više informacija

Koncesioniranje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala

4. ožujka 2019. – Pokrenut postupak natjecateljskog dijaloga

17. svibnja 2019. – Završen natječaj za postupak natjecateljskog dijaloga

Lučka uprava Rijeka, kao provedbena ustanova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, provodi postupak odabira privatnog partnera za razvoj i poslovanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala.

Više informacija o Postupku mogu se preuzeti ovdje!

Odgovarajuća dokumentacija dostupna je za neograničeni pristup, bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2550303