Natječaji

  OTVORENI NATJEČAJI

   

  ZATVORENI NATJEČAJI

  14. srpnja 2021. –  Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 12. srpnja 2017. godine i Dopuni odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 2. listopada 2018. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje 14. srpnja 2021. god. Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 21.7.2021. godine do 12.00 sati. Natječaj u cijelosti dostupan je ovdje.

  22. ožujka 2021. – Sukladno odlukama Upravnog vijeća, Lučka uprava Rijeka je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka uključujući i dokumentaciju za nadmetanje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/).

  Zakup poslovnog prostora

  13.7.2020. – Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 12. srpnja 2017. godine i Dopuni odluke koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka dana 2. listopada 2018. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje dana 13. srpnja 2020. god. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. – više informacija

  Zakup poslovnog prostora

  12. lipnja 2020. – Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 12. srpnja 2017. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje 12. lipnja 2020. godine javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora. Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 23. lipnja 2020. godine do 12,00 sati, a zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo  23. lipnja 2020. godine u 12,00 sati u prostorima Lučke uprave Rijeka. – više informacija

  Koncesioniranje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala

  4. ožujka 2019. – Pokrenut postupak natjecateljskog dijaloga

  17. svibnja 2019. – Završen natječaj za postupak natjecateljskog dijaloga

  9. ožujka 2020. –  Službeno otvaranje ponuda za dobivanje koncesije za razvoj, poslovanje i upravljanje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom

  Lučka uprava Rijeka, kao provedbena ustanova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, provela je  postupak odabira privatnog partnera za razvoj i poslovanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala.

  Odgovarajuća dokumentacija dostupna za neograničeni pristup, bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2550303