CEF – POR2CORE – RIJEKA BASIN

June 22, 2017

Connecting European Facility – POR2CORE – Rijeka Basin

Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – bazen Rijeka

(POR2CORE-Rijeka Basin)

 

Program Godina poziva                             Država članica          Koordinator projekta Broj ugovora Razdoblje provedbe
CEF Transport 2016 Hrvatska Lučka uprava Rijeka 2016-HR-TMC-0067-W List. 2016 – pros. 2020

 

OPIS PROJEKTA

Letak Europske komisije  otvori!

Rekonstrukcija postojećih kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture (vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) u bazenu Rijeka te obuhvaća Praško, Budimpeštansko i Bečko pristanište i Visinov, Orlandov i De Franceschijev gat. Partneri u projektu: Lučka uprava Rijeka i Luka Rijeka d.d.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

  1. Upravljanje projektima
  2. Nadzor
  3. Izvedbeni dizajn
  4. Demontaža i uklanjanje postojeće infrastrukture
  5. Rekonstrukcija postrojenja, sustava odvodnje i odvodnje
  6. Rekonstrukcija površine
  7. Rekonstrukcija željezničkih tračnica i dizalica
  8. Komunikacija i vidljivost

CILJ PROJEKTA

Poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture.

 

Maksimalan EU udio Procjena ukupnih troškova Udio EU u sufinanciranju      Napredak Prometni koridor Vrsta prometa
€28,614,466 €33,664,078 85%  U tijeku Mediteranski Pomorstvo