Potpisan Ugovor za izradu studijsko-projektne dokumentacije za nadogradnju infrastrukture u luci Rijeka – proširenje Praškog pristaništa

  January 9, 2023

  Danas, 9. siječnja 2023. godine u 11:00 sati Lučka uprava Rijeka je potpisala Ugovor za izradu studijsko-projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa. Ugovor je potpisan sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine RIJEKAPROJEKT d.o.o iz Rijeke i OPUSGEO d.o.o. iz Zagreba.

  Vrijednost Ugovora iznosi 2.460.349,06 eura s PDV-om (1.968.279,25 eura + 492.069,81 eura PDV) i uključuje sljedeće usluge:

  • izradu idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš,
  • provedbu geodetskih i geotehničkih istražnih radova,
  • izradu Idejnog projekta,
  • izradu Glavnog projekta,
  • izradu troškovnika i natječajne dokumentacije za radove na proširenju Praškog pristaništa.

  Izrada studijsko-projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa u Bazenu Rijeka se sufinancira sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) s udjelom od 50% bespovratno. Projektom će se pripremiti sva potrebna tehnička dokumentacija te provesti svi administrativni postupci potrebni za ishođenje građevinskih dozvola za izvođenje radova na proširenju Praškog pristaništa. Radovi uključuju izgradnju nove obale u dužini od 345 m koja će povezati Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal i Visinov gat te uređenje zaobalja u novo operativno područje od oko 50.000 m2 u njenom zaleđu.

  Proširenjem Praškog pristaništa dobit će se novi višenamjenski terminal u Bazenu Rijeka s dubinom mora od 20 m uz obalni zid. Izgradnjom i uređenjem novih operativnih površina postići će se maksimalna iskoristivost lučkog područja u ovom dijelu luke i osigurati uvjeti za prekrcaj i skladištenje značajno većih količina raznih vrsta generalnih tereta.

  Na slici niže prikaz projekta proširenja Praškog pristaništa.

  Projekt proširenja Praškog pristaništa nastavak je velikih infrastrukturnih projekata vezanih za Bazen Rijeka čija je realizacija u tijeku. Tijekom 2023. godine završava izgradnja nove državne ceste DC 403, završava izgradnja nove lučke prometnice u zaleđu Praškog pristaništa i završava projekt rekonstrukcije kolničkih i skladišnih površina, kolosijeka, staza dizalica i prateće komunalne infrastrukture na Praškom, Budimpeštanskom i Bečkom pristaništu te Visinovom, Orlandovom i De Franceschijevom gatu koji se sufinancira iz programa Connecting European Facility.

  Vrijednost trenutno aktivnih investicija vezanih uz Bazen Rijeka, uključujući i danas potpisan Ugovor za izradu studijsko-projekte dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa, iznosi 110,624 milijuna eura.

  Projekt proširenja Praškog pristaništa u cjelini osigurava preduvjete za novo prometno rješenje u ovom dijelu grada učinkovitim povezivanjem gradskih i lučkih prometnica sa državnom cestom DC 403. Novo prometno rješenje uključuje produljenje ulice Riva prema zapadu, izgradnju cestovnog priključka za Praško pristanište i spoj na novu lučku cestu čime će se osigurati izravan pristup zapadnom izlazu na Riječku obilaznicu preko DC 403.

  Druga važna komponenta projekta su lučka skladišta 18, 19, 20, 21 i 22 koja se nalaze u neposrednoj blizini Praškog pristaništa, a upisana su u registar Zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Skladište 22 je obuhvaćeno koncesijom na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i koncesionar će ga u narednom razdoblju urediti u svoje poslovno sjedište. Po završetku proširenja Praškog pristaništa, poznati skladišni kompleks Metropolis (lučka skladišta 18, 19, 20 i 21) se izdvaja iz lučkog područja i postaje javno dostupna industrijska baština slobodna za prenamjenu u razne urbane sadržaje.

  Zaključno, projekt proširenja Praškog pristaništa ima velik značaj za razvoj lučkog područja u Bazenu Rijeka, ali jednako je važan i za građane Rijeke i širu društvenu zajednicu.

  Povezane novosti

  22-06-17

  CEF – POR2CORE – BAZEN RIJEKA

  Connecting European Facility - POR2CORE - Rijeka Basin

  Un...

  04-02-22

  Cesta DC 403: Probijen tunel Podmurvice

  U petak 4. veljače 2022. s početkom u 10,00 sati na lokaciji gradilišta državne ceste D...