Terminal za generalni teret, stoku i drvo Bršica

    Terminal za prekrcaj generalnog tereta Bršica jedan je od dva ima dva specijalizirana terminala u lučkom bazenu Raša. Generalni teret uključuje drvo i živu stoku dok je drugi terminal Štalije. specijaliziran za skladišni prostor  Terminal Bršica osim mogućnosti za manipulaciju generalnim teretom i drvom ima odgovarajuće kapacitete za prihvat i otpremu stoke – privezište za dva broda i štale za 1000 grla krupne stoke. Specijalizirana obala opremljena je za ukrcaj i iskrcaj životinja, pa omogućuje gotovo prirodan prijelaz životinja iz jednog u drugo prijevozno sredstvo. Stoka je na terminalu pod neprestanim veterinarskim nadzorom. Dubina mora iznosi 7 m dok kapaciteti skladišta: 510.000 m2.

    Na terminalu posluju koncesionari Luka Rijeka d.d., te Exportdrvo d.d. i Šerif export – import d.o.o.

    KORISNE POVEZNICE