Granična veterinarska postaja

Luka Rijeka
pomorska luka / port BIP HC(2), NHC(2)

Radno vrijeme: Po-Ned/Mo-Su 07 -19

Adresa:

BIP – Rijeka
Brajdica 15, 51 000Rijeka
Tel.: +385 51 45 22 95
Fax: +385 51 42 43 60
E-mail: BIP.Rijeka@mps.hr