Granična veterinarska postaja

  Luka Rijeka
  pomorska luka / port BIP HC(2), NHC(2)

  Radno vrijeme: Po-Ned/Mo-Su 07 -19

  Adresa:

  BIP – Rijeka
  Brajdica 15, 51 000Rijeka
  Tel.: +385 51 45 22 95
  Fax: +385 51 42 43 60
  E-mail: BIP.Rijeka@mps.hr