INTERREG CBC Italija-Hrvatska 2014-2020 DIGSEA

    October 17, 2022

    DIGSEA – DIGitalisation of multimodal transport in the Adriatic SEA

    Lučka uprava Rijeka je partner u europskom projektu DIGSEA koji je sufinanciran u okviru europskog programa Interreg Italy-Croatia. Sredstva koja će biti na raspolaganju Lučkoj upravi Rijeka iznose 65.000 EUR od čega se 85% odnosi na udio europskog sufinanciranja, a 15 % na udio iz vlastitih sredstava.

    Projekt DIGSEA objedinjuje tehničko znanje razvijeno u svim prethodnim projektima i učvršćuje ga u jedinstvenom pristupu morska luka-zaleđe-logistika zahvaćajući cijeli opskrbni lanac. Glavni pristup projekta je konsolidacija tehničkog znanja o ICT stečenim i primijenjenim na pomorskom i multimodalnom prijevozu tereta putem prethodno ostvarenih projekata u okviru programa Interreg It-HR 2014-2020, ali i šire, predstavljajući most između prijašnjeg i novog programskog razdoblja i podupirući potencijalne korisnike u pripremi i prijenosu projekta na transnacionalnu razinu. Na taj će način iskustva i stručnost iz tekućeg programskog razdoblja poslužiti kao temelj za novo programsko razdoblje, osiguravajući dugoročnu održivost i primjenjivost. Također, ostvarit će se prenošenje znanja i iskustva na dionike i tvorce politika na transnacionalnoj razini i na razini Europske Unije kako bi se postigla osviještenost o korištenju ICT-a kao snažnog i učinkovitog alata za poboljšanje suradnje u cijelom lancu opskrbe, pojednostavljujući prometne tokove kroz različite načine prijevoza.

    Nema povezanih novosti