E – računi

    Od 1. srpnja 2019.  neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila i to prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

    Lučka uprava Rijeka je obveznik provođenja javne nabave, stoga upućujemo posebnu napomenu da  sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi nastupa obveza  zaprimanja i plaćanja isključivo e-računima po uzoru na pravila Europske Unije.