Strateški razvoj

    Svi razvojni projekti Lučke uprave Rijeka odvijaju se na Riječkom prometnom pravcu koji povezuje luku Rijeka željeznicom i cestom s Transeuropskim prometnim koridorima. Realizacijom projekata osposobiti će se željeznički sustav te bolje prometno povezati riječka luka što će imati dugoročan utjecaj na povećanje konkurentnosti na europskom transportnom tržištu. Ulaganja u luku Rijeku mogu dostići svoj puni potencijal istovremenim razvojem lučke i željezničke infrastrukture što je prepoznato kao dio strateškog opredjeljenja Vlade Republike Hrvatske za unaprjeđenje prometnog sektora.

    ISTAKNUTA POGLAVLJA: