CEF – POR2CORE – Prague Pier Extension

  February 12, 2021

   

  Program Godina poziva Država članica Nositelj projekta  Broj ugovora Razdoblje provedbe
  CEF Transport 2020. Hrvatska Lučka uprava Rijeka 2020-HR-TMC-0027-S rujan 2021. – prosinac 2024.

   

  Connecting European Facility – POR2CORE –  Prague Pier Extension

  Studije za nadogradnju infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praškog pristaništa (POR2CORE -Prague Pier Extension)

   

  OPIS PROJEKTA

  Projekt proširenja Praškog pristaništa omogućuje preduvjete za novo prometno rješenje učinkovitim povezivanjem gradskih i lučkih prometnica u bazenu Rijeka sa državnom cestom DC 403. Novo prometno rješenje uključuje produljenje ulice Riva prema zapadu, izgradnju cestovnog priključka za Praško pristanište i spoj na novu lučku cestu čime će se osigurati izravan pristup zapadnom izlazu na Riječku obilaznicu preko DC 403.

  Druga važna komponenta projekta su lučka skladišta 18, 19, 20, 21 i 22 koja se nalaze u neposrednoj blizini Praškog pristaništa, a upisana su u registar Zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Skladište 22 je obuhvaćeno koncesijom na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i koncesionar će ga u narednom razdoblju urediti u svoje poslovno sjedište. Po završetku proširenja Praškog pristaništa, poznati skladišni kompleks Metropolis (lučka skladišta 18, 19, 20 i 21) se izdvaja iz lučkog područja i postaje javno dostupna industrijska baština slobodna za prenamjenu u razne urbane sadržaje. Projekt proširenja Praškog pristaništa ima velik značaj za razvoj lučkog područja u Bazenu Rijeka, ali jednako je važan i za građane Rijeke i širu društvenu zajednicu.

   

  AKTIVNOSTI PROJEKTA

  • Izrada tehničke dokumentacije za radove na proširenju Praške obale
  • Izrada idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš
  • Provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova
  • Izrada idejnih i glavnih projekata i ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za proširenje Praškog pristaništa u luci Rijeka

   

  CILJ PROJEKTA

  • Izraditi tehničku dokumentaciju za radove na proširenju Praške obale koja će pridonijeti razvoju osnovne infrastrukture na terminalu za generalni teret u Bazenu Rijeka. Time će se stvoriti uvjeti za povećanje operativne površine kako bi se omogućilo pristajanje većih plovila i iskrcaj odnosno ukrcaj tereta s/na njih, kao i poboljšala povezanost pomorskog i željezničkog prometa u luci Rijeka, uz analizu potreba za opskrbom brodova električnom energijom s kopna.
  • Ispuniti ekološke preduvjete za početak radova, izraditi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova, ispuniti preduvjete nabave prije početka radova.

   

  KRONOLOGIJA DOGAĐAJA

  • Dana 7. prosinca 2021. potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement) između Izvršne agencije CINEA i Lučke uprave Rijeka. Ukupna vrijednost ugovora je procijenjena na 3.589.900 eura.
  • Dana 9. siječnja 2023. godine Lučka uprava Rijeka je potpisala Ugovor za izradu studijsko-projektne dokumentacije za proširenje Praškog pristaništa. Ugovor je potpisan sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine RIJEKAPROJEKT d.o.o iz Rijeke i OPUSGEO d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ugovora iznosi 2.460.349,06 eura s PDV-om (1.968.279,25 eura + 492.069,81 eura PDV). otvori!

   

  Maksimalan EU udio Procjena ukupnih troškova u sufinanciranju Udio EU u sufinanciranju Napredak Prometni koridor Vrsta prometa
  3.589.900,00 EUR 1.794,950,00 EUR 50% u realizaciji Mediteranski Pomorstvo

  Povezane novosti

  22-06-17
  09-01-23

  Potpisan Ugovor za izradu studijsko-proje...

  Danas, 9. siječnja 2023. godine u 11:00 sati Lučka uprava Rijeka je potpisala Ugovor za...