Članstva

  Članstvo u međunarodnim udrugama omogućuje Lučkoj upravi Rijeka ravnopravnu suradnju i razvoj  komercijalnih i promotivnih aktivnosti koje jamče veću konkurentnost i predstavljanje na međunarodnom tržištu.

  ZAJEDNICA HRVATSKIH LUČKIH UPRAVA – CROATIAN ASSOCIATION OF PORT AUTHORITIES 

  Sastoji se od Lučke uprave Rijeka, Lučke uprave Split, Lučke uprave Šibenik, Lučke uprave Zadar, Lučke uprave Ploče i Lučke uprave Dubrovnik. Razvijenost pojedinih luka unutar ovog sustava utječe na razvoj gospodarstva i obratno. Stoga je razvoj i oblikovanje ove Zajednice jedno od važnih pitanja od nacionalnog interesa. Odgovarajućim zakonskim mjerama i programima razvitka, država djelovati na razvitak lučkog sustava. Osnivanje Zajednice lučkih uprava u Hrvatskoj omogućuje stvaranje ekonomskog i pravnog temelja za razvitak nacionalnoga lučkog sustava i pojedinih luka unutar istog sustava.

  EUROPSKA UDRUGA MORSKIH LUKA – EUROPEAN SEAPORT ORGANIZATION –  ESPO 

  Udruga podupire luke država članica Europske unije i promatrača iz nekoliko europskih zemalja. ESPO nudi mogućnost da sve luke imaju pravo glasa u Europskoj Uniji. Članstvo u ESPO-u pomaže pri utjecaju na politička tijela u Europskoj Uniji u kontekstu stvaranja  sigurnog, ekološkog, djelotvornog i održivog europskog lučkog sektora.

  ECOPORTS FOUNDATION – ECOPORTS   

  Neprofitna je organizacija koju je 1999. godine osnovalo osam velikih europskih luka za dobrobit luka i lučkih zajednica. Organizacija danas djeluje kao komunikacijska mreža koja omogućuje europskim lučkim zajednicama razmjenu ekološki djelotvornih rješenja i djelovanje u zajedničkim projektima koji se tiču održivosti razvoja u lukama u logističkom lancu čiji dio predstavljaju. „Eco Port“ status imaju sve luke koje su aktivne članice ESPO udruženja.

  UDRUGA MEDITERANSKIH LUKA ZA PRIHVAT BRODOVA NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA – MEDCRUISE

  MedCruise je udruga mediteranskih luka za prihvat brodova na kružnim putovanjima čija je misija u prvom redu promocija kruzing industrije na Mediteranu i pripadajućim morima. Udruga podupire članove kako bi iskoristili i unaprijedili razvoj kruzing industrije pružanjem umrežene komunikacije, organizirane promocije i usluga svojih profesionalnih mogućnosti. Udruga okuplja oko 70 luka u Mediteranu, Crnom, Crvenom moru i Bliskom istoku sa ciljem promocije i razvoja postojećih i potencijalnih destinacija atraktivnih turističkim kružnim putovanjima.

  CRUISE LINES INTERNATIONAL ASSOCIATION – CLIA 

  Uz MedCruise ne manje važno udruženje je i CLIA, međunarodna udruga brodarskih kompanija za kružna putovanja, koja omogućuje izravnu povezanost s predstavnicima brodara. CLIA okuplja i predstavnike luka, turističkih zajednica, agenata u djelatnosti kruzinga, pa je moguće i dodatno umrežavanje i komunikacija s lukama sličnih iskustava. Udruga CLIA pruža mogućnost Lučkoj upravi Rijeka da svoje aktivnosti usmjeri u omogućavanje sigurnog, zdravog i održivog prihvata za brodove na kružnim putovanjima uz brigu o očuvanju okoliša.

  NORTH ADRIATIC PORTS ASSOCIATION – UDRUGA SJEVERNOJADRANSKIH LUKA – NAPA 

  Dana 29. studenog 2010. godine, Luka Rijeka je potpisivanjem pristupnog ugovora u Ravenni primljena u članstvo Udruženja sjevernojadranskih luka – NAPA (North Adriatic Ports Association), čime se pridružila Kopru, Trstu, Veneciji i Ravenni. Kako bi se što hitnije zaustavilo daljnje zaostajanje Sjevernojadranskog trgovinskog pravca u odnosu na sjevernoeuropski, izrađen je i Nacrt dokumenata NAPA u kojem su definirani prioritetni projekti na području operativnog i infrastrukturnog povezivanja u obliku zajedničkog nadzornog tijela. Glavna motivacija za osnivanjem i članstvom u udruzi sjevernojadranskih luka leži u stvaranju svojevrsnog „zajedničkog prozora“ koji će proširiti pogled na mogućnosti konkurentnosti cijelokupne lučke regije Sjevernog Jadrana razmjenom relevantnih informacija između lučkih upravljačkih sustava i unaprijeđenje kvalitete intermodalnih usluga. Luka Rijeka se time uključila u međunarodnu lučku zajednicu značajnu za razvoj riječke luke, a time i hrvatskog gospodarstva.