Lučke tarife

  LUČKE PRISTOJBE

  • Lučke pristojbe – vrijede od 1. svibnja 2020. ovdje!

  LUČKE NAKNADE

  Najviši iznos lučkih naknada za ostale gospodarske djelatnosti koje korisnici luke plaćaju ovlaštenicima koncesija za dobivene usluge na lučkom području luke Rijeka, izuzev bazena Omišalj

  Najviši iznos lučkih naknada za osnovne lučke i ostale gospodarske djelatnosti koje korisnici luke plaćaju ovlaštenicima koncesija za dobivene usluge na lučkom području luke Rijeka – bazen Omišalj

  Najviši iznos lučkih naknada za usluge koje ovlaštenici koncesije za osnovne lučke djelatnosti pružaju korisnicima luke u dijelu koji se odnosi na manipulaciju kontejnera

  Najviši iznos lučkih naknada za usluge koje ovlaštenici koncesije za osnovne lučke djelatnosti pružaju korisnicima luke u dijelu koji se odnosi na željezničke usluge