Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal

    Odlukom Vlade Republike Hrvatske Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal je proglašen strateškim projektom Republike Hrvatske i najveći je kapitalni projekt Lučke uprave Rijeka. Izgradnja terminala u Fazi 1 realizirana je kao dio sveobuhvatnog i složenog projekta financiranog zajmom Svjetske banke službenog naziva ” Projekt obnove riječkog prometnog pravca” (Rijeka Gateway project I i II)  obuhvaćajući modernizaciju lučkog područja i nabavku lučke opreme te izgradnju cestovnih prometnica prema riječkoj luci.

    Dana 23. svibnja 2019. završeni su radovi na izgradnji prve faze Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala. Završetak radova na novom kontejnerskom terminalu na Zagrebačkom pristaništu, predstavlja ujedno i završetak sveobuhvatnog projekta obnove Riječkog prometnog pravca, pod nazivom Rijeka Gateway projekt.

    Kontejnerski terminal biti će prometno povezan novom državnom cestom D- 403 koja povezuje luku Rijeka, točnije Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal do čvora Škurinje koja je u izgradnji. Na taj način Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal biti će spojen na mrežu hrvatskih autocesta odnosno na glavnu mrežu TEN-T koridora. Duljina ceste D403 od luke Rijeka (ZDSCT) do čvora Škurinje na riječkoj zaobilaznici iznosi približno 3 km s odvojkom za povezivanje na mrežu gradskih prometnica. istovremeno, gradi se i spojna cesta lučkog produčja koja će osigurati će prometnu povezanost lučkog područja (terminala za generalne terete) u Bazenu Rijeka s državnom cestom D 403.

    Dana 24. lipnja 2021. godine održana je 165. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka na kojoj je usvojena Odluka o davanju koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka. Odluka je uslijedila nakon uspješno provedenog postupka davanja koncesije koji je započeo 22. ožujka 2021. godine i završen 10. svibnja 2021. godine javnim otvaranjem ponuda u Lučkoj upravi Rijeka.  Sukladno Odluci, Lučka uprava Rijeka daje koncesiju za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka Konzorciju APM TERMINALS / ENNA LOGIC kojeg čine: APM TERMINALS B.V. Turfmarkt 107, Haag, Nizozemska i ENNA LOGIC d.o.o. Gospodarska zona 13, Vukovar, Republika Hrvatska. Koncesija se daje na razdoblje od 50 (pedeset) godina, procijenjena vrijednost koncesije iznosi 20.543.241.942,00 kuna (bez PDV-a), a utvrđeni iznos fiksne koncesijske naknade iznosi 2.000.000 eura godišnje.