“AAL Kobe” pristao na Bečko pristanište u Bazenu Rijeka

  January 29, 2022

  Dana 29. siječnja 2022. godine u 11 sati pristao je brod za generalni teret „AAL Kobe“ na Bečkom pristaništu u Bazenu Rijeka. Istog dana, „AAL Kobe“ započeo je s iskrcavanjem dijelova opreme za izgradnju budućeg novog postrojenja za obradu teških ostataka nafte (koking) u Rafineriji nafte Rijeka. Iz riječke luke, dijelovi pristigle opreme prevoze se pomoću specijalne barže u lučicu Podurinj i dalje do konačnog odredišta na prostor Rafinerije. Prijevozom ovog tereta koordinira pomorska agencija Liburnia Maritime Agency, jedna od najznačajnijih klijenata Luke Rijeka d.d. u segmentu prijevoza generalnog i teškog tereta.

  Povezane novosti

  22-06-17

  CEF – POR2CORE – BAZEN RIJEKA

  Connecting European Facility - POR2CORE - Rijeka Basin

  Un...

  05-10-18

  Glavni koncesionari

  Glavni koncesionari u Lučkoj upravi Rijeka su:

  • Luka Rijeka d.d.
  05-10-18