RGP Port City interface: Prenamjena Delte i Porto Baroša

Jedna od potkomponenti RGP-a naziva se Port City Interface: Delta i Porto Baroš, čiji je osnovni cilj bio razvoj ovog područja u moderno poslovno-stambeni i javni prostor. Zbog otežane provedbe projekta u cjelini u području s statusom pomorskog dobra, područje Porto Baroša odvojeno je od lučkog područja stekavši status luke posebne namjene, usklađujući se s Prostornim planom Grada Rijeke, koji predviđa razvoj nautičke luke na ovom području.

U skladu s planom, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture namjerava u 2019. godini pokrenuti postupak koncesije za ovo područje i razvoj moderne marine u samom središtu Rijeke.