Gradnja državnih cesta D-403 i D-404 – preduvjeti za razvoj

    Dva najvažnija preduvjeta razvoja riječkog prometnog pravca predstavljaju izgradnju državnih cesta D 403 i D 404 radi povezivanja zapadnog (D 403) i istočnog (D 404) dijela lučkog bazena Rijeka i Sušak na hrvatsku mrežu autocesta.

    Cesta D-404 povezuje središte grada Rijeke od Delte prema istočnom dijelu riječke obilaznice  i povezuje autoceste prema Zagrebu, Ljubljani i Dalmaciji. Na trasi su dva tunela, jedan most, pet vijadukata, jedan izlaz na trgovački centar i dva izlaza za pješake. Državna cesta puštena je u promet u svibnju 2011. godine.

    Cestom D-403 spojit će se novi zagrebački Deep Sea kontejnerski terminal s zapadnim dijelom riječke obilaznice.  Ova veza s riječkom lukom, koja je definirana kao središnja luka transeuropske prometne mreže TEN-T, povezuje se s ostatkom prometne mreže, koja je, uz željezničku povezanost sa zaleđem, važan preduvjet za njezinu učinkovitosti i konkurentnosti. Izgradnja će biti dovršena do 2022. godine. Projekt financiraju Hrvatske ceste d.o.o, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Središnja agencija za financiranje programa i EU projekata.