Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“

  Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj LUČKA UPRAVA RIJEKA i HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:
  •Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
  •Kriteriji za odabir ponude
  •Opis posla
  •Uvjeti ugovora

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 13. do 23. 10. 2017. godine.

  Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu zoran.milovic@portauthority.hr  i/ili  eufunds@hzinfra.hr.

  Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

  Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama:
  www.portauthority.hr/javna-nabava/
  www.hzinfra.hr

  pdf – Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
  pdf – Kriteriji za odabir ponude
  pdf – Opis posla
  pdf – Uvjeti ugovora
  pdf – Izvještaj o provedenom prethodnom savjetovanju