Sanacija – vraćanje u prvobitno stanje nosača stupnja oštećenja „C+“ na obalnoj konstrukciji terminala za rasuti teret Podbok u Bakru

  Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj LUČKA UPRAVA RIJEKA prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave radova stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:
  •Opis predmeta nabave
  •Tehničke specifikacije
  •Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (Osnove za isključenje)
  •Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (Uvjeti sposobnosti)
  •Kriteriji za odabir ponude
  •Uvjeti za izvršenje ugovora
  •Nacrt dokumentacije o nabavi

  Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 19. 9. do 26. 9. 2017. godine.

  Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu zoran.milovic@portauthority.hr.

  Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

  Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici: www.portauthority.hr/javna nabava

  pdf – Kriterij za odabir gospodarskog subjekta – Uvjeti sposobnosti
  pdf – Kriterij za odabir ponude
  pdf – Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  pdf – Nacrt dokumentacije o nabavi
  pdf – Opis predmeta nabave
  pdf – Tehničke specifikacije
  pdf – Uvjeti za izvršenje ugovora
  pdf – Izvješće o provedenim savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima