Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta “Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)”

Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave usluga – TEHNIČKA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA U UPRAVLJANJU I PROMIDŽBI PROJEKTA „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)“, stavljaju sljedeće dokumente na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Opis predmeta nabave

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (Uvjeti sposobnosti)
Kriteriji za odabir ponude

Uvjeti ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 2. do 10. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u navedenom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu zoran.milovic@portauthority.hr

Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćnim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

POVEZANI DOKUMENTI

pdf – Opis predmeta nabave
pdf –  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
pdf – Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
pdf – Kriteriji za odabir ponude
pdf – Uvjeti ugovora
pdf – Izvješće o prpvedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima