INTERREG HR-ITA – DigLogs

  January 1, 2019

  Interreg HR – ITA 2014/2020

  Digitalising Logistics processes – DIGLOGS

   

  Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci – vodeći partner

  Lučka uprava Rijeka – partner

   

  AKRONIM I NAZIV PROJEKTA: DIGLOGS – Digitalising Logistics processes / Digitaliziranje logističkih procesa

  PROGRAM FINANCIRANJA:  Interreg HR-ITA 2014/2020

   

  FINANCIJSKI PODATCI

  • Sveukupni proračun projekta: 2.555.427,50 €
   Proračun projekta za Lučku upravu Rijeka: 252,500.00 €

   

  SAŽETAK I PROJEKTNI CILJEVI 

  Projekt DigLogs uključuje suradnju dviju zemalja – Italije i Hrvatske, a provodi se s ciljem razvijanja potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom području (području obuhvaćenom navedenim projektom). Projekt je usmjeren na razvoj ključnih provedbenih planova za povećanje konkurentnosti i usklađivanje multimodalnih teretnih i putničkih prijevoznih usluga.

   

  GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

  • Analiza utjecaja najvažnijih sektorskih inovacija i prisutnog trenda procesa digitalizacije u programskom području te upravljanje podacima koji se odnose na kretanja tereta i putnika
  • Razvoj „mape putovanja“ koje su bazirane na glavnim inovacijama tijekom idućih pet godina
  • Definiranje koraka koje bi trebalo poduzeti za primjenu inovativnih rješenja
  • Provođenje sedam pilot-akcija koje se tiču tereta i putnika, a potom implementacija kombiniranih pilot-aktivnosti radi ispitivanja stvarnih situacija u privatnom i javnom sektoru
  • Plan koji će omogućiti razumijevanje rezultata pilot akcija projekta svim mogućim budućim korisnicima u ciljanom programskom području (Hrvatska-Italija)
  • Prikupljanje iskustava i rezultata kako bi se u konačnici mogle provoditi mjere za digitalizaciju procesa i nakon završetka projekta

   

  TRAJANJE PROJEKTA

  • Početak projekta: 01.01.2019.
  • Završetak projekta: 30.06.2021.

   

  PARTNERI U PROJEKTU

   

  br. Partner Država  Uloga 
  1. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci Hrvatska Vodeći partner
  2. Elevante S.R.L. Italija partner
  3. Unione Regionale Camere I.A.A Del Veneto Italija partner
  4. Intermodal Logistics Training Consortium Italija partner
  5. University of Trieste Italija partner
  6. Actual I.T. Hrvatska partner
  7. Cluster for Innovation in Logistics and Transport System Italija partner
  8. Lučka uprava Rijeka Hrvatska partner
  9. Lučka uprava Šibenik Hrvatska partner
  10. Lučka uprava Rovinj Hrvatska partner

   

  Povezane novosti

  25-10-19

  Festival tehničke kulture 2019 – pr...

  Vidljivost -  Promares, DigLogs, Intesa, GreenerSites, Locations, TalkNet. U četvrta...

  01-01-19

  INTERREG HR – ITA 2014/2020

  Program INTERREG HR - ITA 2014/2020 je financijski inst...