Potpisan ugovor za uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladište 7

  April 5, 2023

  U utorak, 04. travnja 2023. godine u 11:00 sati u Lučkoj upravi Rijeka održano je potpisivanje Ugovora za uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladište 7.

  Ugovor za uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladišta 7 u vrijednosti od 1.205.641,42 eura (bez PDV-a), odnosno 1.507.051,78 eura s uračunatim porezom na dodanu vrijednost potpisali su Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka u ime naručitelja te Sanjin Purić, predsjednik uprave GP Krk d.d. u ime odabranog ponuditelja.

  Postupak nabave za uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladišta 7 proveden je javnim nadmetanjem putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske nakon čega je 29. prosinca 2022. godine na svojoj sjednici Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka donijelo Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude te je za izvođača radova odabran ponuditelj GP Krk d.d. Dana 22. ožujka 2023. godine donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka daje suglasnost za sklapanje Ugovora za uređenje kolnika skladišno manipulativne površine na poziciji skladište 7.

  Skladišno manipulativna površina na poziciji skladišta 7 nalazi se uz Bečko pristanište u Bazenu Rijeka i osigurana je rušenjem tehnološki zastarjelog katnog skladišta tijekom 2021. godine. Ovim Ugovorom će se osigurati izvođenje radova za izgradnju nove kolničke konstrukcije te pripadajuće vodoopskrbne mreže i mreže oborinske odvodnje na području uklonjenog skladišta 7 te time osigurati nova operativna površina adekvatna za manipulacije i skladištenje suvremenih tereta, od kontejnera do teških i vangabaritnih tereta u Bazenu Rijeka.

  Na ovom lučkom području u tijeku su radovi na izgradnji nove radne vanjske rasvjete ukupne vrijednosti od 2.745.337,40 kuna (bez PDV-a), odnosno 3.431.671,75 kuna s PDV-om ili 455.461,11 eura. Ugovor za radove je potpisan u prosincu 2022. godine i obuhvaća projektiranje rasvjete, elektro radove i ugradnju 4 rasvjetna stupa visine 25 metara.

  U neposrednoj blizini područja u tijeku su i radovi na projektu “Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – Bazen Rijeka (POR2CORE-Rijeka Basin)“ koji se sa 85% vrijednosti sufinancira iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting European Facility). Ukupna vrijednost projekta iznosi 33.664.078,00 eura, a obuhvaća radove na rekonstrukciji infrastrukture u Bazenu Rijeka na Praškom, Budimpeštanskom i Bečkom pristaništu te Visinovom, Orlandovom i De Franceschijevom gatu.

   

  Povezane novosti

  05-02-21

  Potpisan ugovor za rušenje skladišta 5, 6...

  U petak, 05. veljače 2021. godine u 12 sati u lučkom Bazenu Rijeka održano je potpisiva...

  30-07-21

  Potpisani ugovori za projekt izgradnje sp...

  Izgradnja spojne ceste lučkog područja s državnom cestom D 403 - Stručni nadzor na izgr...