INTERREG HR-ITA – INTESA

  March 22, 2019

  Interreg HR-ITA 2014/2020

  Naziv projekta: INTESA – Improving the efficiency and safety of maritime transport in the Adriatic / Unaprjeđenje efikasnosti i sigurnosti pomorskog prometa u Jadranu
  Akronim projekta: INTESA
  Program financiranja: Interreg HR-ITA 2014/2020
  Vodeći partner: Lučka uprava Venecija
  Lučka uprava Rijeka – partner

  FINANCIJSKI PODATCI

  Sveukupni proračun projekta: 2.896.480,00 €
  Proračun projekta za Lučku upravu Rijeka: 240.000,00 €
  Europsko sufinanciranje: 85%

  TRAJANJE PROJEKTA

  Početak projekta 01.01.2019.
  Završetak projekta 30.06.2022.

   

  NOVOSTI

  • Službena stranica projekta ovdje! 
  • Najava inicijalnog (kick-off) sastanka projekta (kick-off meeting), ožujak 2019.  ovdje!
  • Održan inicijalni (kick-off) sastanak projekta, ožujak 2019 ovdje!
  • Predstavljanje projekta tijekom Europskog tjedna mobilnosti, rujan 2019. ovdje!
  • Predstavljanje projekta u gradu Klapeida, Litva, rujan 2019. ovdje!
  • Predstavljanje projekta na Festivalu Tehničke kulture, Rijeka, Hrvatska, ovdje!
  • Održan 2. sastanak projektnih partnera listopad 2019. ovdje!
  • Završna konferencija u Veneciji ovdje!

  BROŠURA O PROJEKTU

  OPIS PROJEKTA

  Projekt INTESA uspostavlja mrežu nacionalnih navigacijskih sustava Italije i Hrvatske i glavnih lučkih uprava Jadranskog mora (Venecija, Trst, Ravena, Ancona, Bari, Rijeka, Ploce i Split) s opsegom usklađivanja i optimizacije postupaka cjelokupnog procesa pomorskog prometa kako bi lučki i pomorski prometni sustav bio učinkovitiji i sigurniji. Cilj projekta jest poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost pomorskog prijevoznog servisa unutar regije i osigurati efikasnu i održivu vezu između luka i zaleđa.

  GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

  Projekt INTESA predviđa zajedničke aktivnosti usmjerene na povećanju nautičke dostupnosti i sigurnosti glavnih luka na Jadranu zahvaljujući usvajanju IT sustava za razmjenu podataka u stvarnom vremenu i pomoć u plovidbi, s ciljem poboljšanja učinkovitosti pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i usklađivanja postupaka u jadranskom prometu. Aktivnosti uključuju optimizaciju lučke procedure od istovara tereta s broda vlakom ili kamionom, optimizaciju postupka ulaska i izlaska iz luke; pri povećanju lučkih aktivnosti u lošim vremenskim uvjetima, štiteći sigurnosne i sigurnosne zahtjeve; pri projektiranju i primjeni integriranog IKT alata za upravljanje i emitiranje informacija o pomorskoj sigurnosti svim brodovima na Jadranskom moru.

  PROJEKTNI PARTNERI

  • Ministarstvo prometa Republike Italije
  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske,
  • Generalno zapovjedništvo talijanske obalne straže
  • talijanske lučke uprave Venecija, Chioggia, Trst, Monfalcome, Ravenna, Ancona, Bari Brindisi
  • hrvatske luke Rijeka, Ploče, Split

  Povezane novosti

  10-07-22

  INTERREG – Ostvareni projekti

  Ostvareni projekti

  Program prekogranične suradnje INTERREG CBC Italija - Hrvatska ...

  28-03-19

  INTESA – najava inicijalnog (kick-o...

  U četvrtak 28. ožujka 2019. u prostorijama Lučke uprave Venecija, predstavnici talijans...

  29-03-19

  INTESA – održan 1. (kick-off) sasta...

  U petak, 29. ožujka 2019. u okviru europskog projekta Intesa sufinanciranog iz Europsko...

  10-10-19

  INTESA – održan 2. sastanak projekt...

  U Lučkoj upravi Ploče dana 10. listopada 2019. održala se drugi sastanak Upravnog odbor...

  05-09-19

  INTESA u Klaipediji, Litva: predstavljanj...

  Kroz projekt CIVITAS PORTIS, financiran programom Horizon 2020, pet europskih gradova (...

  09-06-22

  INTESA: Završna konferencija u Veneciji

  U Veneciji su 9. lipnja 2022. vodeći predstavnici međunarodnih pomorskih organizacija p...

  20-09-19

  Projekt INTESA predstavljen tijekom Europ...

  Lučka uprava Trst predstavila je projekt INTESA tijekom radionice „Trst prema novim obr...

  03-12-21

  Svečano potpisivanje Zajedničke deklaraci...

  U Veneciji, u nazočnosti talijanskih, hrvatskih i slovenskih ministara infrastrukture i...