Svečano potpisivanje Zajedničke deklaracije udruženja NAPA

  December 3, 2021

  U Veneciji, u nazočnosti talijanskih, hrvatskih i slovenskih ministara infrastrukture i Europskog povjerenika za promet, luke članice NAPA (Udruge luka sjevernog Jadrana) potpisale su Zajedničku deklaraciju o zajedničkim politikama i akcijama za promicanje održivosti okoliša, digitalizacije i povezanosti za sve prisutnije pametne i zelene luke. Ovime je ponovno uspostavljena trilateralna suradnja Italije, Hrvatske i Slovenije.

  Zajedničku deklaraciju potpisale su jutros luke članice Udruge luka Sjevernog Jadrana (NAPA) u sastavu luke Venecija i Chioggia, Trst i Monfalcone, Ravenna, Kopar i Rijeka: luke NAPA-e su se obvezale promovirati i jačati trilateralnu suradnju između Italije, Hrvatske i Slovenije koja je ponovno pokrenuta u prosincu 2020. i konsolidirana u travnju 2021.

  Sporazum je podržalo Ministarstvo infrastrukture i održive mobilnosti Italije u suradnji s nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Sporazum je usmjeren na provedbu obveza koje su preuzeli ministri vanjskih poslova triju zemalja u područjima od interesa sjevernojadranskih luka, a to su zelene i pametne lučke politike i povezivanje s TEN-T mrežama.

  Zajedničku deklaraciju potpisali su Fulvio Lino Di Blasio, predsjednik udruženja NAPA i Lučke uprave Sjevernog Jadrana, Daniele Rossi, predsjednik Lučke uprave Sjevernog i Srednjeg Jadrana, Zeno D’Agostino, predsjednik Uprave za lučko umrežavanje Istočnog Jadrana, Robert Rožac i Vojko Rotar, članovi Uprave Luke Koper, Denis Vukorepa ravnatelj Lučke uprave Rijeka na svečanosti održanoj u nazočnosti Adine Vălean, Europske povjerenice za promet, Enrica Giovanninija, talijanskog ministra održive infrastrukture i mobilnosti, Jerneja Vrtoveca, slovenskog ministra infrastrukture i Olega Butkovića, hrvatskog ministra mora, prometa i infrastrukture.

  S obzirom na održivost okoliša i energetsku učinkovitost, u skladu s ciljevima uspostavljenim od strane Europskog zelenog dogovora (European Green Deal) i zakonodavnim paketom “FIT za 55” koji je nedavno odobrila Europska komisija, luke udruženja NAPA zajednički su izjavile svoju predanost trajnoj prekograničnoj suradnji u svrhu smanjenja utjecaja lučkih operacija na okoliš u regiji sjevernog Jadrana, nadograđujući se na najbolje prakse identificirane aktualnim projektima suradnje koje sufinancira Europska unija – kao što su projekti CLEAN BERTH i SUSPORT (Italija-Slovenija i Italija- Croatia Interreg program) i projekt EALING (Connecting Europe Facility) – kao i prethodnim zajedničkim pilot akcijama koje su pokrenule luke članice. Potonje uključuje provedbu mjera i zahvata za povećanje učinkovitosti lučkog poslovanja, ugradnju sustava za korištenje alternativnih izvora energije i za praćenje razine buke, kvalitete zraka i vode u lukama, kao i predinvesticijske studije za elektrifikaciju pristaništa.

  Osim što su ključni prometni igrači na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, luke udruženja NAPA služe i kao glavna čvorišta u koridorima Baltika-Jadrana i Mediterana – koji su dva prioritetna koridora europske TEN-T mreže – i na ruti Motorways of the Sea of Eastern Mediterranean (MOS). Potpisivanjem Zajedničke deklaracije, luke udruženja NAPA su se obvezale optimizirati i uskladiti logističke i transportne procedure na moru i kopnu korištenjem digitalnih tehnologija. Cilj je pojednostaviti lučke procedure koje su uključene u posljednjoj milji (last mile) uz ubrzavanje postupaka ulaska i izlaska brodova te primijeniti integrirane tehnološke alate za pružanje informacija koje mogu poboljšati sigurnost operacija pomorskog prometa. Na svemu tome luke udruženja NAPA već rade u okviru europskih projekata INTESA, PROMARES (program Interreg Italija-Hrvatska) i COMODALCE (program Interreg Central Europe).
  Na temu „povezanosti”, Zajednička deklaracija naglašava važnost razvoja strateških projekata za bolju integraciju luka udruženja NAPA u TEN-T mrežu, posebno jačanjem željezničkih veza posljednje milje. To je i cilj nedavno odobrenog projekta ACCESS2NAPA, sufinanciranog od strane Connecting Europe Facility, koji predviđa aktivnosti za poboljšanje pomorske i željezničke pristupačnosti luka.

  Konačno, kako bi se podržala trilateralna suradnja, Zajednička deklaracija postavlja tri prioriteta za pet sjevernojadranskih luka: dovršiti nedostajuće veze i dati prednost integraciji u TEN-T mrežu, proširiti TEN-T i MOS na zemlje koje nisu članice Europske Unije te uključiti željeznički teretni promet i pomorsku dimenziju u programe europske teritorijalne suradnje 2021.-2027., posebice u srednjoeuropski, jadransko-jonski, talijansko-slovenski i talijansko-hrvatski Interreg program.

  Video – Svečano potpisivanje zajedničke deklaracije udruženja NAPA otvori!

  Povezane novosti

  16-01-19

  INTERREG HR-ITA – PROMARES

  Interreg HR-ITA - PROMARES Naziv projekta: PROMARES - Promoting Maritime and Multimoda...

  22-03-19

  INTERREG HR-ITA – INTESA

  Interreg HR-ITA 2014/2020 Naziv projekta: INTESA - Improving the efficiency and safe...

  09-06-22

  INTESA: Završna konferencija u Veneciji

  U Veneciji su 9. lipnja 2022. vodeći predstavnici međunarodnih pomorskih organizacija p...

  08-06-22

  PROMARES: Završna konferencija u Trstu

  Dana 8. lipnja u Trstu u Italiji održana je zajednička završna konferencija projekata P...

  04-08-20

  SUSPORT – SUStainable PORTs

  Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020. Naziv projek...

  22-02-22

  SUSPORT: Nabava električnog vozila

  Lučka uprava Rijeka ugovorila nabavu električnog vozila iz projekta SUSPORT u okviru pr...

  04-08-22

  SUSPORT: Završena pilot aktivnost za ugra...

  Završena pilot aktivnost za ugradnju led rasvjete na Riječkom lukobranu u sklopu projek...