SUSPORT – SUStainable PORTs

  August 4, 2020

  Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.
  Naziv projekta: SUStainable PORTs – Održive luke
  Akronim projekta: SUSPORT
  Trajanje projekta: 01.07.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)
  Sufinanciranje: 85% ERDF
  Ukupan proračun projekta: 7.142.000,00 Eura
  Vodeći partner: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea

  OPIS PROJEKTA

  SUSPORT je EU projekt financiran iz Interreg Italy-Croatia programa s glavnim ciljem povećanja ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na programskom području kroz povećanu institucionalnu suradnju kako bi se stvorila osnova za koordinirano i trajno upravljanje u kontekstu održivosti lučkog okoliša i energetske učinkovitosti na prekograničnoj razini. Luke programskog područja moći će razmjenjivati najbolje prakse i razvijati zajedničke metodologije za održivost okoliša i energetsku učinkovitost, koje će se testirati u pilot aktivnostima projekta. Luke programskog područja nemaju zajednički model planiranja okoliša i energetske učinkovitosti, pa stoga usvajaju mjere ublažavanja na nekoordiniran način, s nehomogenim rezultatom u pogledu zaštite okoliša. Partneri unutar SUSPORT-a namjeravaju ojačati institucionalne kapacitete i prekogranično upravljanje lukama Programskog područja u ovom sektoru, povećavajući ekološku održivost i energetsku učinkovitost pomorskog prometa, koji je s ekološkog i energetskog stajališta najodrživiji način prijevoza robe. Jačanjem institucionalnih kapaciteta i prekograničnog upravljanja za planiranje smanjenja utjecaja na okoliš i emisije stakleničkih plinova između svih luka na Programskom području, partneri će stvoriti dugoročnu prekograničnu institucionalnu platformu za razmjenu znanja i najbolje prakse, te istovremeno podržati konkurentnost radi poboljšanja njihove povezanosti i integracije s TEN-T koridorom, kao i povećanja kohezije i suradnje na prekograničnoj razini. Pet hrvatskih lučkih uprava – Zadar, Split, Ploče, Dubrovnik i Rijeka – zajedno s Dubrovačko-neretvanskom županijom i Klasterom intermodalnog prijevoza čine hrvatske partnere u projektu.

  PROJEKTNI CILJEVI

  Glavni očekivani rezultat projekta SUSPORT je jačanje institucionalnih kapaciteta luka Programskog područja s obzirom na ključna pitanja održivosti okoliša i energetske učinkovitosti. Unutar projekta postići će se sljedeći specifični rezultati:

  • Poboljšanje lučkih kompetencija u zajedničkom planiranju ekološke održivosti i energetske učinkovitosti, kao ključni uvjet, kako bi se osigurala osnova dugoročne promjene. Razmjena iskustava i analiza najbolje prakse pružit će osoblju svih luka programskog područja bazu znanja za poboljšanje vlastitih vještina planiranja.
  • Usklađivanje politika za jačanje ekološke održivosti i energetske učinkovitosti luka na prekograničnoj razini. Priprema zajedničkog modela plana održivosti okoliša i energetske učinkovitosti bit će osnova za standardizaciju mjera zaštite okoliša.
  • Institucionalizacija prekograničnog upravljanja ekološkom održivošću i energetskom učinkovitošću. Zahvaljujući stvaranju stalne prekogranične institucionalne platforme potpisivanjem zajedničkog protokola, sve luke programskog područja obvezat će se primjenjivati zajedničku strategiju o održivosti okoliša i energetskoj učinkovitosti, u dugoročnoj perspektivi i nakon završetka projekta.

   

  PROJEKTNI PARTNERI

  Vodeći partner   – PORT NETWORK AUTHORITY OF THE EASTERN ADRIATIC SEA
  PP1 – CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI
  PP2 – NORTH ADRIATIC SEA PORT AUTHORITY – PORTS OF VENICE AND CHIOGGIA
  PP3 – VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY
  PP4 – INSTITUTE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS FOUNDATION
  PP5 – PORT OF RAVENNA AUTHORITY
  PP6 – CENTRAL ADRIATIC PORTS AUTHORITY
  PP7 – AGENZIA DI SVILUPPO, SPECIAL AGENCY OF THE CHAMBER OF COMMERCE CHIETI PESCARA
  PP8 – SOUTHERN ADRIATIC SEA PORT AUTHORITY
  PP9 – LUČKA UPRAVA RIJEKA
  PP10 – KLASTER INTERMODALNOG PRIJEVOZA
  PP11 –  LUČKA UPRAVA ZADAR
  PP12 –  LUČKA UPRAVA SPLIT
  PP13 –  LUČKA UPRAVA PLOČE
  PP14 –  LUČKA UPRAVA DUBROVNIK
  PP15 –  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
  PP16 – AUTONOMOUS REGION OF FRIULI VENEZIA GIULIA

  Povezane novosti

  22-02-22

  SUSPORT: Nabava električnog vozila

  Lučka uprava Rijeka ugovorila nabavu električnog vozila iz projekta SUSPORT u okviru pr...

  07-02-22

  SUSPORT: Ugradnja led rasvjete na riječko...

  U ponedjeljak, 7.02.2022. godine Lučka uprava Rijeka je potpisala ugovor vrijedan 1.384...

  04-08-22

  SUSPORT: Završena pilot aktivnost za ugra...

  Završena pilot aktivnost za ugradnju led rasvjete na Riječkom lukobranu u sklopu projek...

  03-12-21

  Svečano potpisivanje Zajedničke deklaraci...

  U Veneciji, u nazočnosti talijanskih, hrvatskih i slovenskih ministara infrastrukture i...