Projekt INTESA predstavljen tijekom Europskog tjedna mobilnosti

  September 20, 2019

  Lučka uprava Trst predstavila je projekt INTESA tijekom radionice „Trst prema novim obrascima mobilnosti: potencijali i scenariji budućnosti“ koju je u 20. rujna 2019. organizirao Grad Trst tijekom Europskog tjedna mobilnosti.
  Radionica je bila namijenjena informiranju stručne javnosti sastavljene od 110 inženjera, arhitekata i tehničara o trenutnim inicijativama u Trstu kako bi se krenulo prema održivijem prometu ljudi i robe. U tom okviru, predstavljeni su glavne aktivnosti i očekivani rezultati projekta INTESA koji će studijama izvodljivosti i pilot akcijama učiniti pomorski promet sigurnijim i konkurentnijim zahvaljujući usvajanju najnovijih IT alata te pridonoseći postizanju ciljeva dekarbonizacije prometa uključenih i u strategiju „Europa 2020“.

  Povezane novosti

  25-10-19
  22-03-19

  INTERREG HR-ITA – INTESA

  Interreg HR-ITA 2014/2020 Naziv projekta: INTESA - Improving the efficiency and safe...

  28-03-19

  INTESA – najava inicijalnog (kick-o...

  U četvrtak 28. ožujka 2019. u prostorijama Lučke uprave Venecija, predstavnici talijans...

  29-03-19

  INTESA – održan 1. (kick-off) sasta...

  U petak, 29. ožujka 2019. u okviru europskog projekta Intesa sufinanciranog iz Europsko...

  10-10-19

  INTESA – održan 2. sastanak projekt...

  U Lučkoj upravi Ploče dana 10. listopada 2019. održala se drugi sastanak Upravnog odbor...

  05-09-19

  INTESA u Klaipediji, Litva: predstavljanj...

  Kroz projekt CIVITAS PORTIS, financiran programom Horizon 2020, pet europskih gradova (...