INTESA – održan 1. (kick-off) sastanak i tehnički seminar projekta

  March 29, 2019

  U petak, 29. ožujka 2019. u okviru europskog projekta Intesa sufinanciranog iz Europskog programa Interreg Hr/Ita, održan je Tehnički seminar “Informacijske tehnologije za sigurnost: zajednička talijanska i hrvatska perspektiva za Jadransko more”, koji će uključiti kreatore i nositelje politika na najvišoj razini u pomorskom sektoru (IALA, EMSA) te će se raspravljati o tome kako ICT rješenja mogu poboljšati razmjenu podataka, sigurnost plovidbe i najbolju učinkovitost luka.

  Projekt ukupne vrijednosti od 2,9 milijuna Eura traje ukupno 30 mjeseci (završit će 30. lipnja 2021.) i predviđa zajedničke akcije usmjerene na povećanje nautičke dostupnosti i sigurnosti glavnih luka na Jadranu zahvaljujući usvajanju IT sustava za razmjenu podataka u stvarnom vremenu i pomoć u plovidbi, s ciljem poboljšanja učinkovitosti pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe i usklađivanja postupaka u jadranskom prometu.Lučka uprava Venecija, s proračunom od 440.000 eura, putem inovativnih IT tehnologija i virtualnih navigacijskih pomagala, optimizirat će ulazno / izlazno upravljanje nautičkim prometom u luci Venecije, čime će se poboljšati nautička dostupnost i operacije.

  U posebnom dijelu seminara bili su predstavljeni najbolji slučajevi inicijativa koje se provode u lukama Venecija i Chioggia.

  Povezane novosti

  22-03-19

  INTERREG HR-ITA – INTESA

  Interreg HR-ITA 2014/2020 Naziv projekta: INTESA - Improving the efficiency and safe...

  28-03-19

  INTESA – najava inicijalnog (kick-o...

  U četvrtak 28. ožujka 2019. u prostorijama Lučke uprave Venecija, predstavnici talijans...

  10-10-19

  INTESA – održan 2. sastanak projekt...

  U Lučkoj upravi Ploče dana 10. listopada 2019. održala se drugi sastanak Upravnog odbor...

  05-09-19

  INTESA u Klaipediji, Litva: predstavljanj...

  Kroz projekt CIVITAS PORTIS, financiran programom Horizon 2020, pet europskih gradova (...

  20-09-19

  Projekt INTESA predstavljen tijekom Europ...

  Lučka uprava Trst predstavila je projekt INTESA tijekom radionice „Trst prema novim obr...