INTESA – održan tehnički seminar projekta

  March 29, 2019

  U petak, 29. ožujka 2019. održan je Tehnički seminar “Informacijske tehnologije za sigurnost: zajednička talijanska i hrvatska perspektiva za Jadransko more”, koji će uključiti kreatore i nositelje politika na najvišoj razini u pomorskom sektoru (IALA, EMSA) te će se raspravljati o tome kako ICT rješenja mogu poboljšati razmjenu podataka, sigurnost plovidbe i najbolju učinkovitost luka.
  U posebnom dijelu seminara bile su predstavljeni najbolji slučajevi inicijativa koje se provode u lukama Venecija i Chioggia.

  Povezane novosti

  01-01-19

  INTERREG HR – ITA 2014/2020

  Program INTERREG HR - ITA 2014/2020 je financijski inst...

  22-03-19

  INTERREG HR-ITA – INTESA

  Interreg HR-ITA 2014/2020

   Improving the efficiency an...

  10-10-19

  INTESA – održan drugi sastanak upra...

  U Lučkoj upravi Ploče dana 10. listopada 2019. održala se drugi sastanak Upravnog odbor...

  28-03-19

  INTESA – održan početni sastanak pr...

  Glavne talijanske i hrvatske luke bit će prisutne u četvrtak, 28. ožujka, u uredu Lučke...

  20-09-19

  Projekt INTESA predstavljen tijekom Europ...

  Lučka uprava Trst predstavila je projekt INTESA tijekom radionice „Trst prema novim obr...

  05-09-19

  Projekt INTESA predstavljen u litvanskom ...

  Kroz projekt CIVITAS PORTIS, financiran programom Horizon 2020, pet europskih gradova (...