INTERREG CE – TalkNET

  June 20, 2017

  Program Interreg Središnja Europa 2014/2020
  Naziv projekta: Transport and Logistics Stakeholders Network – TalkNET
  Akronim projekta: TalkNET
  Lučka uprava Venecija – vodeći partner
  Lučka uprava Rijeka – projektni partner
  Trajanje projekta: 36 mjeseci (3 godine).
  Oznaka projekta: CE 1044

   

  INTERREG CENTRAL EUROPE jedan je od instrumenata provedbe Kohezijske politike Europske unije. Za sedmogodišnje razdoblje od 2014. do 2020. godine za Europsku teritorijalnu suradnju namijenjeno je 10,2 milijardi eura, od kojeg  359 milijuna Eura pripada programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Ovaj se instrument financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) na način da je svakom od tematskih ciljeva ovog instrumenta dodijeljeno 25% sredstava od ukupnih raspoloživih sredstava. Programom je obuhvaćeno svih 28 zemalja Europske unije te Norveška i Švicarska. Lučka uprava Rijeka, u okviru realizacije Programa, prijavila je sudjelovanje u Projektu „TalkNET“ – Transport and Logistic Stakeholders Network (Program Interreg Central Europe), i to u ulozi aktivnog partnera. Ukupna vrijednost prjekta TalkNet iznosi 2.732.088,82 Eura. Financiranje projekta se provodi u omjeru  85% EU – 15% LUR od čega proračun Lučke uprave iznosi 138.305,80 Eura.

   

  NOVOSTI

  • Posjetite službenu stranicu ovdje!
  • Kick-off sastanak 8. srpnja 2017. ovdje!
  • Newsletter br. 1 siječanj/2019. ovdje!
  • Najava Završne međunarodne konferencije TalkNET 16. srpnja 2020. ovdje!
  • Program Završne međunarodne konferencije TalkNET  16. srpnja 2020. ovdje!

   

  OPIS PROJEKTA

  Projektom će se poboljšati i pojačati koordinacija dionika teretnog prometa u Središnjoj Europi (eng. Central Europe-CE) kako bi se razvijala integracija između luka, kopnenih terminala i transportnih operatera, te povećala efikasnost ekoloških multimodalnih logističkih čvorišta. Posebna pozornost obratiti će se na učinkovitost upravljanja postojećim lučkim terminalima, kao i njihovom spajanju na prometne pravce (last mile connection). Rezultati projekta postići će se pomoću klastera, specifičnih alata za učinkovito multimodalno upravljanje, kao što su: ICT aplikacije, testiranje novih usluga i probnih infrastrukturnih rješenja, strategija i akcijskih planova kako bi se podržalo ulaganje u alternativna goriva i efikasno korištenje energije. Pristup je inovativan zbog fokusiranja na optimizaciju postojećih infrastruktura, a ne izgradnju novih. Glavni planeri su luke NAPA, Dunav i Laba u Njemačkoj i Češkoj, morske i riječne luke u Poljskoj te željeznički operatori i operatori na terminalima.

  CILJ PROJEKTA

  Optimizacija multimodalnosti i rješenja za ekološke inovacije bit će u središtu projekta kao dva glavna područja suradnje za uspostavljanje mreža transnacionalnih zainteresiranih strana za teretni promet. Akcije projekta podupirat će investicije na povezivanje posljednjom miljom, učinkovitost upravljanja terminalima, nove intermodalne usluge i raspoređivanje alternativnih goriva i rješenja energetske učinkovitosti.

  GLAVNE AKTIVNOSTI

  Glavne aktivnosti Lučke uprave Rijeka u projektu odnositi će se na izradu Studija, izradu i implementaciju Pilot Projekta te vidljivost: organizaciju seminara, radionica, treninga:

  • Izrada studije za istraživanje i nalaz zatečenog stanja na početku/kraju logističkog lanca kao i mjere za poboljšanje (last mile connection) Izrada studije istraživanje i nalaz zatečenog stanja teritorija NAPA s posebnim osvrtom na luku Rijeka kao i mjera za poboljšanja.
  • Izrada Pilot projekta IT povezivanje (web sučelje) HŽ Cargo i Luka Rijeka d.d. ili aplikacije za pripremu i raspored ukrcaja tereta na vagone; osmišljavanje i provedba pilot projekta

  PARTNERI

  • North Adriatic Sea Port Authority – Port of Venice– Italija, vodeći partner
  • Freeport of Budapest Logistics LtdProject – Mađarska
  • Rail Cargo Hungaria Goods Transport Private Limited Company – Mađarska
  • Szczecin and Swinoujscie Seaports Auithority S.A. – Poljska
  • Westpomeranian Region – Poljska
  • Codognotto Poland – Poljska
  • Public Ports, JSC. – Slovačka
  • Luka Koper, port and logistic system, public limited company – Slovenia
  • Lokomotion Gesellschaft Für Schienektraktion mbH – Njemačka
  • Italian-German Chamber of Commerce in Munich – Njemačka
  • Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea – Italija
  • Consorzio ZAILOG Quadrante Europa Freight Village – Italija
  • Veneto Strade S.p.A. – Italija
  • Regional Development Agency of Ústí Region, PLC – Češka
  • Lučka Uprava Rijeka – Hrvatska

  Pridruženi partneri:

  • Luka Rijeka d.d.
  • Jadranska vrata d.d.
  • HŽ cargo d.o.o.

   

  Povezane novosti

  05-10-22

  Europski projekti

  Europski fondovi predstavljaju jedan od temelja razvojn...

  25-10-19
  16-07-20

  TalkNET – Završna međunarodna konfe...

  U četvrtak 16. srpnja 2020. od 10.00 do 12.30 sati održana je online Međunarodna završn...

  08-07-17

  TalkNET – održan 1.(kick-off) sastanak

  Lučka uprava Rijeka kao projektni partner aktivno sudje...

  05-02-19

  TalkNET Newsletter 2019

  Izdanje prvog glasila projekta TalkNET

  U okviru europs...