Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

  September 27, 2019

  Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora od 12. srpnja 2017. godine, Lučka uprava Rijeka raspisuje dana 27.09.2019. godine JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

  Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pisanih ponuda, potpisanih od strane ovlaštene osobe, predanih u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili osobno na adresu: Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka, sa naznakom: “ZA NATJEČAJ- (poslovni prostor u objektu br. 73. – za zakup s namjerom osiguranja logističkih potreba za obavljanje aktivnosti iz Članka 6. Stavka 1. Uredbe o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (N.N. 110/2004).

  Pisana ponuda u zatvorenoj omotnici mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane ovlaštene osobe natjecatelja te mora sadržavati sve potrebne privitke i/ili dokaze (sukladno predmetnom javnom natječaju). Rok za podnošenje pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama je najkasnije do 10.10.2019. godine do 10,00 sati, a zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

  Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora u sastavu od 3 člana (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), dana 10.10.2019. godine u 10,00 sati u prostorima Lučke uprave Rijeka, Riva 1, II kat.

  više informacija o natječaju

  Povezane novosti

  13-07-21

  Raspisan javni natječaj za zakup poslovno...

  Sukladno odredbama Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka o uvjetima i postupku dav...