Završen postupak davanja koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka

  May 11, 2021

  Javno otvaranje ponuda u postupku davanja koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka održano je u ponedjeljak 10. svibnja 2021. u Lučkoj upravi Rijeka. U zapisniku o javnom otvaranju ponuda utvrđeno je da je pristigla 1 (jedna) ponuda koju je dostavio Konzorcij APM TERMINALS / ENNA LOGIC i koja sadrži sve potrebne elemente sukladno javno objavljenoj Dokumentaciji za nadmetanje te zadovoljava maksimalne kriterije iz natječaja. U pristigloj ponudi, ponuditelj se obvezuje na izgradnju potrebne infrastrukture i potpuno opremanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala u Fazi 1 i Fazi 2 (izgradnja 280 metara nove obale i opremanje iste) te jamči kontejnerski promet od 1.000.000 TEU u prve dvije godine rada terminala.

  Obavijest o namjeri davanja koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka Lučka uprava Rijeka je objavila 22. ožujka 2021. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/) i u Dodatku Službenom listu Europske unije (SLS). Koncesija se daje na razdoblje od 50 (pedeset) godina, procijenjena vrijednost koncesije iznosi 20.543.241.942,00 kuna (bez PDV-a), a utvrđeni iznos fiksne koncesijske naknade iznosi 2.000.000 eura godišnje.

  Povezane novosti

  22-03-21

  Natječaj: Započeo novi postupak davanja k...

  Sukladno odlukama Upravnog vijeća, Lučka uprava Rijeka ...

  24-06-21

  Zagreb DSCT: usvojena Odluka o davanju ko...

  U četvrtak, 24. lipnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati održana je 165. sjednica Up...