Potpisivanje produljenja ugovora o koncesiji – Šerif Export-import d.o.o. i Exportdrvo.d.d.

  October 30, 2020

  Lučka uprava Rijeka potpisala je u četvrtak, 29. listopada 2020. godine Dodatak br. 1 Ugovora o koncesiji s tvrtkom ŠERIF EXPORT-IMPORT d.o.o. te Dodatak br. 1 Ugovora o koncesiji s tvrtkom EXPORTDRVO d.d.

  Obje tvrtke, ŠERIF EXPORT-IMPORT d.o.o. i EXPORTDRVO d.d. su postojeći koncesionari koji osnovnu lučku djelatnost ukrcaja, iskrcaja, prekrcaja i skladištenja komadnog generalnog tereta uz korištenje postojećih objekata lučke podgradnje i nadgradnje na Području Štalija u Bazenu Raša obavljaju posljednjih 10 godina. Jedni su od glavnih koncesionara Lučke uprave Rijeka za osnovnu djelatnost koji su u prethodnom koncesijskom razdoblju lučke kapacitete u Raši razvili u najveći specijalizirani terminal za otpremu tvrdog drva u ovom dijelu Europe.

  Koncesijske ugovore s ovim koncesionarima Lučka uprava Rijeka je potpisala 2010. godine na razdoblje od 10 godina. Oba koncesionara podnijela su Lučkoj upravi Rijeka Zahtjev za produženje koncesijskog razdoblja za dodatnih 10 godina sa svom potrebnom dokumentacijom uključujući i Studiju gospodarske opravdanosti produženja koncesije. Studija sadrži investicijski plan ulaganja u objekte infrastrukture, suprastrukture i opremu tijekom produženog razdoblja koncesije od 2020. do 2030. godine. Novi investicijski plan nadilazi obveze iz postojećih Ugovora o koncesiji i osigurava unaprjeđenje poslovanja, povećanje prometa uz maksimalnu zaštitu okoliša na koncesijskom području. Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka na svojoj 157. sjednici održanoj 18. rujna 2020. godine donijelo je Odluku temeljem koje je danas potpisan Dodatak 1 Ugovora o koncesiji s tvrtkama ŠERIF EXPORT-IMPORT d.o.o. i EXPORTDRVO d.d.

  Potpisivanje je održano na novoj obali terminala za generalni teret u Bazenu Raša gdje su u tijeku završni radovi u okviru projekta ”Unaprjeđenje infrastrukture u luci Rijeka – terminal za generalne terete” POR2CORE – GCT kojim će se unaprijediti lučka infrastruktura u lučkom Bazenu Raša.
  Projekt vrijedan 6.914.000,00 EUR-a sufinanciran je iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) s potporom od 45,30%, a realizira ga Lučka uprava Rijeka samostalno. Ugovor za izvođenje radova u vrijednosti od 46.850.197,16 kuna, Lučka uprava Rijeka je potpisala 23. svibnja 2019. godine s zajednicom ponuditelja MAP-TRADE d.o.o. i Komunalne gradnje d.o.o. Završetak izgradnje se očekuje do kraja siječnja 2021. godine.

  Povezane novosti

  22-06-17

  CEF – POR2CORE – GCT

  Connecting European Facility - POR2CORE - General Cargo Terminal

  05-10-18

  Glavni koncesionari

  Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama ("Na...

  24-05-19

  POR2CORE – GCT: potpisan ugovor o i...

  U okviru europskog projekta „Unapređenje infrastrukture...